Sökning: "nyhetsrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet nyhetsrapportering.

 1. 1. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER

 2. 2. SVT - "Vänsterliberal smörja"? : En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i SVT:s nyhetsrapportering under regeringsbildningen 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sebastian Alderblad; [2021]
  Nyckelord :Partiskhet; Gestaltning; Vinkling; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; SVT; Regeringsbildning; Public Service;

  Sammanfattning : The  aim  of  this  study  sought  to  explore  bias  during  the  period  of  the Swedish government  formation of  2018–2019. By  using  a method of  quantitative content analysis the  thesis examines the  frequency  of  favorable and unfavorable  news published by  Swedish  public service  as well  as  measuring  how  the general newscycle were  percieved  in terms of  the  theoretical  framework known as ”framing”. LÄS MER

 3. 3. "Gummikulor mot demonstranter i Hongkong" : En kvalitativ textanalys om hur demonstrationerna i Hongkong 2019 gestaltades i två svenska morgontidningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isella Mäki; Karin Lehtonen; [2021]
  Nyckelord :hong kong; demonstration; protest; framing; news coverage; dagens nyheter; göteborgsposten; hongkong; demonstration; protest; gestaltning; nyhetsrapportering; dagens nyheter; göteborgsposten;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att nyhetsmedia ofta gestaltar demonstrationer enligt våld och konflikt. Nyhetsrapporteringen om protester är övervägande negativ och utformas många gånger på ett sätt som hindrar demonstrationers bakgrund och budskap från att ta plats. LÄS MER

 4. 4. Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden : en kvalitativ studie av samhällets kvantifiering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Rebecca Truedsson; Emma Helton; [2021]
  Nyckelord :Ranking; universitet; medielogik; rankinglogik; varumärke; mätbart samhälle; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats heter ”Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden” och är skriven av Emma Helton och Lisa Truedsson på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Samhällets digitalisering har underlättat insamlingen av data, och därmed skapat bättre förutsättningar för kvantifiering och ranking. LÄS MER

 5. 5. RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olga Mikhaylova; [2020-06-25]
  Nyckelord :Covid-19; risk- och kriskommunikation; IDEA-modellen; nyhetsvärdering; instruktiv kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning och hur svensk nyhetsrapportering i tryckt press följer bästa praktiker inom risk- och kriskommunikation till allmänheten och den primära riskgruppen 70+ under Covid-19 pandemi.Teori: IDEA-modellen, Beteendeförändringsteori, nyhetsvärderingMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar i Dagens Nyheter, period 1 januari – 8 april 2020 (N=594). LÄS MER