Sökning: "förövare"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet förövare.

 1. 1. Nyhetsmedias framställning av brott: effekter på attribuering av ansvar och straff till förövare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Bryngelsson; Isabelle Löfqvist; [2024-02-07]
  Nyckelord :crime; news media; attribution; responsibility; sentencing; straff; brott. nyhetsmedia; attribuering; förövare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida nyhetsrapportering påverkar attribuering av ansvar till förövare samt om detta har ett samband med hur långt straff personer anser vara rimligt för ett brott. Detta testades genom en experimentell enkät, med priming och framing av nyhetsartiklar på 266 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Tystnadskultur i en minoritetsgrupp - Erfarenheter av anmälningsbenägenhet vad gäller sexuella övergrepp inom den döva och hörselskadade gemenskapen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Grahn; [2024]
  Nyckelord :tystnadskultur; minoritetsgrupp; döv; sexuella övergrepp; teckenspråk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser förekomst av och egenskaper i en tystnadskultur i samband med anmälningar av sexuella övergrepp inom dövvärlden, med särskild fokus på individer inom denna gemenskap vars primära kommunikationsmedel är teckenspråk. Syftet med uppsatsen är att illustrera komplexiteten för döva individer när det gäller att rapportera sexuella övergrepp inom dövvärlden, vilket påverkas av olika aspekter. LÄS MER

 3. 3. “Om du väljer att leva efter kvinnors värden, får du betala vad det kostar.” : narrativ om självförverkligande inom svenska MGTOW

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Robin Baggieri; [2024]
  Nyckelord :MGTOW; Flashback Forum; misogyni; internetrörelser; narrativ; manosfären.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur de som tillskriver sig till MGTOW:s filosofi på Flashback Forum formar de narrativ som motiverar dem att åtminstone i sinnet överge kvinnor. Det är ett försök att förstå de psykologiska aspekterna samt filosofins natur som sprungen ur internet ligger i centrum. LÄS MER

 4. 4. "Min pappa har dödat min syster" : En litteraturstudie om hur kvinnor påverkas av hedersförtyck samt socialtjänstens utmanande arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Somaya Khelifi; [2024]
  Nyckelord :culture of honor; forced marriage; honor-related violence and oppression; the norm of virginity; social work; abused women; hederskultur; hedersrelaterat våld och förtryck; oskuldsnormen; tvångsäktenskap; socialt arbete; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression is a global social problem where women who are at risk of honor in many cases do not dare to seek help and support from social services. The purpose of this study is to investigate how women are affected by honor-related violence and oppression and what challenges the social service in Sweden is facing. LÄS MER

 5. 5. De rubricerade våldtäktsmyterna och det dolda ansvaret : En feministisk kritisk diskursanalys om konstruktionen av ansvar och skuld i svenska nyhetsrubriker om mäns sexuella våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Niklasson; Johanna Hedlund; [2024]
  Nyckelord :Rape myths; men s violence against women; critical discourse analysis; news media; sexual violence; Våldtäktsmyter; mäns våld mot kvinnor; kritisk diskursanalys; nyhetsmedia; sexuellt våld;

  Sammanfattning : Studien utforskar hur svenska nyhetsmediers rubriksättning medverkar till mediediskursen om mäns våld mot kvinnor. Genom feministisk kritisk diskursanalys undersöks hur rubrikers struktur konstruerar ansvar och skuld genom våldtäktsmyter och språkliga funktioner. LÄS MER