Sökning: "narrativ"

Visar resultat 1 - 5 av 1265 uppsatser innehållade ordet narrativ.

 1. 1. "They were only slaves" : konstruerandet av “vi och dom” i Prinsen av Egypten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Klara Gustavsson; Judith Lennartsson; [2020]
  Nyckelord :”vi och dom -konstruktioner; vi och dom; populärkultur; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur “vi” och “dom” konstrueras, porträtteras och värderas i filmen Prinsen av Egypten (1998). I uppsatsen analyseras hur ett system av visuella och audiella tecken, tillsammans med varandra och i kombination med filmens narrativ skapar föreställningar och värden som kommuniceras till publiken. LÄS MER

 2. 2. Tre versioner av Röda rummet på högstadiet : Narrativ opch komparativ analys av originalet, en lättläst version  och en seriebearbetning av Strindbergs Röda rummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Finnman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En konstruerad verklighet : en narrativ analys av kinesiska ambassaden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Vilma Björk; [2020]
  Nyckelord :strategic narratives; soft power; China; Sweden; influence campaigns;

  Sammanfattning : This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. LÄS MER

 4. 4. Naturhörnan som pedagogisk lärmiljö i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jelena Hellberg; Diana Del Angel Cobos; [2020]
  Nyckelord :barns roll; förskola; förskollärares roll; learning by doing; lärmiljö; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur förskollärare beskriver naturhörnan som lärmiljö och dess funktion för barns lärande och barns roll i det. Detta är yrkesrelevant för att få en djupare förståelse för hur olika förskollärare resonerar om barns lärande och den pedagogiska miljön. LÄS MER

 5. 5. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Elever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER