Sökning: "misogyni"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet misogyni.

 1. 1. Batikhäxan – ett kvinnligt supermonster : En kritisk diskursanalys av tre politiska pamfletter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Lahti Davidsson; [2019]
  Nyckelord :batikhäxa; tie-dye witch; witches; female monster; critical discourse analysis; political pamphlets; Katerina Janouch; discursive strategies; feminist theory; discourse theory; patriarchal power; scapegoat; misogyny; anti-feminist; islamophobic; xenophobic; nationalist; apocalyptic.; batikhäxa; häxa; kvinnligt monster; kritisk diskursanalys; politiska pamfletter; Katerina Janouch; diskursiva strategier; feministisk teori; diskursteori; patriarkal makt; syndabock; misogyni; anti-feministisk; islamofobisk; xenofobisk; nationalistisk; apokalyptisk.;

  Sammanfattning : This thesis shows how misogynous and stereotypical images of women, which historically have been used to transform them into witches and monsters, are now reused in the construction of the term “batikhäxa” (“tie-dye witch”). Feminist and discourse theory form the framework of this study which includes the analysis of three opinion pieces, or political pamphlets, that were published between 2010 – 2018: "Batikhäxorna och makten" by the pseudonym Julia Caesar, "Refugee 'Children"& The Women Who Sexually Exploit Them" by the pseudonym Angry Foreigner and "De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars " by Katerina Janouch. LÄS MER

 2. 2. Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Pilwind; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvalitativ studie; restricted access limted control; objektifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Nicole Pilwind Titel: Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Magnus Ring Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av sociala medier som i den fysiska världen. LÄS MER

 3. 3. Läroboks-muslimer : En postkolonial diskursanalys av gymnasieskolansläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hussein Hamad; [2017]
  Nyckelord :islam; muslim; läroböcker; läromedel; jihad; kvinnosyn; misogyni; invandrare; stereotyper; fördomar; postkolonialism; Edward Said; orientalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen Läroboks-muslimer behandlar postkoloniala föreställningar och stereotyper i läromedel avsedda för den svenska gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att kartlägga och analysera hur islam och muslimer framställs i fyra av gymnasieskolans läroböcker; tillvägagångssättet studien använt sig av har varit att genom diskursanalysen som metod och med avstamp i den kritiska postkoloniala teoribildningen, kartlägga och analysera postkoloniala typifieringar av islam och muslimer med avgränsning på om och i sådana fall hur, läromedelsförfattarna skildrar: 1. LÄS MER

 4. 4. Den farliga kvinnan : En studie i Evas roll som syndamoder inom renässansens konst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Elsa Wedendal; [2016]
  Nyckelord :Eva; renässansen; kristen konst; ikonologi; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska den negativa syn på Eva som präglade renässansens religiösa konst. Allt som oftast verkar konstvetare vara överens om att Evas framställning inom renässanskonsten tycks vara tyngd av främst negativa värden och associationer. LÄS MER

 5. 5. Är det porr jag spelar på min Playstation? : En narratologisk textanalys av The Witcher 3

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniel Rydelius; [2015]
  Nyckelord :sex; pornografi; datorspel; rollspel; textanalys;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av ett medielandskap där datorspel tar en allt större plats av vår vardag, har ett spels strukturer och sexinnehåll undersöks. I syfte att problematisera betydelsen av sex i datorspel, samt att vidga spelforskningen, har The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) valts att undersökas mot narratologins fabula. LÄS MER