Sökning: "misogyni"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet misogyni.

 1. 1. Kvinnoförtrycket i virtuella spelvärlden : “Vi är som slagpåsar” - En kvalitativ intervjustudie om kvinnors upplevelser av spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Denis Mehmeti; Devin Radianu; [2020]
  Nyckelord :Sociology; subordination; power relations; gender; misogyny; male dominance; Sociologi; underordning; maktrelationer; genus; misogyni; manlig dominans;

  Sammanfattning : This essay is based on a study that presents the result of interviews directed at women who are integrated in the gaming community. The purpose is to get clarification on the topic about how women experience gaming and if they are treated differently than men in the community. LÄS MER

 2. 2. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 3. 3. Batikhäxan – ett kvinnligt supermonster : En kritisk diskursanalys av tre politiska pamfletter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Lahti Davidsson; [2019]
  Nyckelord :batikhäxa; tie-dye witch; witches; female monster; critical discourse analysis; political pamphlets; Katerina Janouch; discursive strategies; feminist theory; discourse theory; patriarchal power; scapegoat; misogyny; anti-feminist; islamophobic; xenophobic; nationalist; apocalyptic.; batikhäxa; häxa; kvinnligt monster; kritisk diskursanalys; politiska pamfletter; Katerina Janouch; diskursiva strategier; feministisk teori; diskursteori; patriarkal makt; syndabock; misogyni; anti-feministisk; islamofobisk; xenofobisk; nationalistisk; apokalyptisk.;

  Sammanfattning : This thesis shows how misogynous and stereotypical images of women, which historically have been used to transform them into witches and monsters, are now reused in the construction of the term “batikhäxa” (“tie-dye witch”). Feminist and discourse theory form the framework of this study which includes the analysis of three opinion pieces, or political pamphlets, that were published between 2010 – 2018: "Batikhäxorna och makten" by the pseudonym Julia Caesar, "Refugee 'Children"& The Women Who Sexually Exploit Them" by the pseudonym Angry Foreigner and "De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars " by Katerina Janouch. LÄS MER

 4. 4. Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Pilwind; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; kvalitativ studie; restricted access limted control; objektifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Nicole Pilwind Titel: Som ung kvinna på sociala medier: En kvalitativ studie om unga svenska kvinnors upplevelser och tankar kring sociala normer och privatliv på sociala medier Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Magnus Ring Sociologiska institutionen, vårterminen 2017 Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av sociala medier som i den fysiska världen. LÄS MER

 5. 5. Läroboks-muslimer : En postkolonial diskursanalys av gymnasieskolansläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hussein Hamad; [2017]
  Nyckelord :islam; muslim; läroböcker; läromedel; jihad; kvinnosyn; misogyni; invandrare; stereotyper; fördomar; postkolonialism; Edward Said; orientalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen Läroboks-muslimer behandlar postkoloniala föreställningar och stereotyper i läromedel avsedda för den svenska gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att kartlägga och analysera hur islam och muslimer framställs i fyra av gymnasieskolans läroböcker; tillvägagångssättet studien använt sig av har varit att genom diskursanalysen som metod och med avstamp i den kritiska postkoloniala teoribildningen, kartlägga och analysera postkoloniala typifieringar av islam och muslimer med avgränsning på om och i sådana fall hur, läromedelsförfattarna skildrar: 1. LÄS MER