Sökning: "critical success factors"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden critical success factors.

 1. 1. Cluster Initiative Success Management – a single case study on Telematics Valley

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Åström; Saima Shahid; [2021-07-06]
  Nyckelord :Telematics; Telematics Valley; Clusters; Cluster Initiative; Regional Innovation Systems RIS ;

  Sammanfattning : Regional Innovation System (RIS) and clusters have long been argued for having a positiveimpact on regional growth. Also, the eminence of cluster initiatives and how in turn they supportregional growth and development are becoming important questions for scholars and practitionersas well. LÄS MER

 2. 2. Reconsidering the EU as a Geoeconomic Actor : A Critical Discourse Analysis of the internal debate regarding a New Industrial Strategy for the European Union

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lukas Boström; [2021]
  Nyckelord :European Union; geopolitics; geoeconomics; trade policy; industrial policy; Single Market; protectionism; discourses;

  Sammanfattning : In recent years there has been a growing internal debate within the EU regarding the direction of its trade policy. Circled around the understanding of a geoeconomic development within the international economic sphere, the Union is divided in terms of how to best respond in this proclaimed situation for ensuring its future success and prosperity. LÄS MER

 3. 3. Organising Civil Resistance : Understanding the effects and dynamics of organisational structures on the outcome of civil resistance campaigns

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Lars Heuver; [2021]
  Nyckelord :Civil resistance; campaigns; organisational structures; nonviolent tactics; collective action;

  Sammanfattning : The use of nonviolent tactics has become the most common way to achieve change. The field of civil resistance has been predominantly focussed on the dynamics related to the outcome, however, about the types of organisational structures that are most effective, is no general consensus, yet. LÄS MER

 4. 4. Digitalization of Volvo Group's International Manufacturing Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Fredrik Greftén; Anton Gunneberg; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; knock-down manufacturing; Industry 4.0; supply chain transformation; automotive industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: The International Manufacturing division (IM) at Volvo Group Trucks Operations (Volvo) in Gothenburg handles the supply of Volvo’s international manufacturing efforts. This is done using knock-down manufacturing where complete trucks are sent in pieces to be assembled at location. LÄS MER

 5. 5. DIGITAL TRANSFORMATION I EN TID AV OSÄKERHET : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer vid omställning från fysiska till digitala möten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Kindstedt; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformation; Digital Communication; Digital Meetings; Critical Success Factors; Challenges; Digital Transformation; Digital kommunikation; Digitala möten; Kritiska framgångsfaktorer; Utmaningar;

  Sammanfattning : För att hänga med och konkurrera i det allt hårdare och teknikcentrerade företagsklimatet tar organisationer olika initiativ för att digitalt transformera verksamheten. En del i organisationers arbete med den digitala transformationen härleds till implementeringen och integreringen av digitala kommunikationsverktyg, som gör det möjligt för två eller flera avlägsna personer att kommunicera med varandra. LÄS MER