Sökning: "marknadisering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet marknadisering.

 1. 1. Håll i, håll ut, håll avstånd: Marknadiseringens och coronapandemins effekter för omsorgsarbetare på äldreboende – en kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Gast; [2021]
  Nyckelord :care; marketisation; covid-19; rationality of care; social reproduction theory SRT omsorg; marknadisering; omsorgsrationalitet; social reproduktionsteori SRT ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the effects of both marketization and the corona pandemic on elderly care work in Swedish nursing homes. The study analyses stories, lived experiences and emotions of eight care workers by conducting qualitative semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll att vissa betalar? : Organisering och marknadisering under tio år med studieavgifter - Fallet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Helene von Wachenfelt; Helle Andresen Pettersson; [2021]
  Nyckelord :tuition fees; organisation; Lund University; marketisation; institution; institutional theory; students as customers; studieavgifter; organisation; Lunds universitet; marknadisering; kundifiering; institution; institutionell teori;

  Sammanfattning : In 2011 Sweden introduced tuition fees for citizens of countries outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland, choosing to study at Swedish universities. The purpose of this thesis has been to explore how institutions of higher education in Sweden has adapted to this change by studying the case of Lund University. LÄS MER

 3. 3. Fria skolor, bakbundna lärare : En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter inom en friskolekoncern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Lidén; [2021]
  Nyckelord :friskola; svenska friskolor; marknadisering; ramfaktorteori; lärares förutsättningar; lärarupplevelser.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom intervjuer undersöka friskolelärares syn på sin egen yrkesroll, vilka förutsättningar de har att utföra sitt yrke, samt vad som skapar hinder och möjligheter för dem i sin undervisning. Detta syfte och dess forskningsfrågeställningar sammankopplas med tidigare forskning som berör Sveriges utbildningspolitiska systemskifte och dess effekter, samt forskning om lärares egna erfarenheter av den individualiserade och marknadsorienterade skolan. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken : En kvalitativ studie om hur svenska kommuner jobbar för att främja tillit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellen Egholt; Hanna Sohlman; [2021]
  Nyckelord :tillitsbaserad styrning och ledning; tillit; offentlig sektor; New Public Management; NPM; gemensam värdegrun; empowerment; leda genom exempel; medledarskap; organisationskultursförändring;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor har de senaste decennierna präglats av reformer för att öka dess effektivitet. Detta har bland annat tagit sig uttryck i marknadisering och managementisering av offentliga verksamheter. LÄS MER

 5. 5. De lärdas fria(?) republik - En professionssociologisk studie om doktoranders villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Moser Uppström; [2021]
  Nyckelord :Doktorander; Profession; Sociala villkor; Professionellt kompetensfält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det akademiska fältet är under förändring. Thomas Brante identifierar tre strukturella handlingslogiker, 1) Den professionella logiken, 2) den nya ekonomiska logiken och 3) den politisk-administrativa logiken. LÄS MER