Sökning: "landsbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet landsbygd.

 1. 1. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöns inverkan på välbefinnande för personer med psykisk funktionsnedsättning i daglig verksamhet : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Stina Larsson Prytz; Matti Toivanen; [2019]
  Nyckelord :Arbete; Arbetsmiljö; Daglig verksamhet; Psykisk funktionsnedsättning; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Daglig verksamhet möjliggör sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som kan ha svårigheter att förvärva och upprätthålla ett arbete till följd av psykisk sårbarhet och stresskänslighet. Välbefinnande påverkas av interaktionen mellan personliga egenskaper och möjligheter och krav i arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Axner; [2019]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; grannskapseffekter; Region Örebro län; regional segregation; segregationsmönster;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. LÄS MER

 4. 4. "Eftersom skolan ligger som den gör så blir det..." : Lärares uppfattningar om hur skolors placering påverkar SO-undervisningen i F-3

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lisa Axelsson; Peter Cronstrand; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; glesbygd; tätort; närområde; närmiljö; likvärdighet; stad; undervisning; F-3; lärare; geografi;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med skolans närområde i sin undervisning,samt vilken påverkan närområdet har på lärares förutsättningar för undervisning. Studien byggerpå 7 stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare på landsbygd och i stadsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Landsbygdsutveckling i strandnära läge - En fallstudie av Nässjö kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sebastian Wadenborg; [2019]
  Nyckelord :Landsbygd; utveckling; flyttningar; LIS och drivkraft;

  Sammanfattning : I Sverige ser vi våra stränder som en resurs. Det är en resurs för verksamheter kopplat till vattnet, men det är även platser där människan kan komma för rekreationssyften och aktiviteter. Det var under 1900-talet som detta uppmärksammades genom politiken. LÄS MER