Sökning: "landsbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade ordet landsbygd.

 1. 1. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 2. 2. Ansvar och urval - En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mirjam Blomkvist; Saga Örnberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is an analysis of SVT Nyheter Väst ́s news selection. Previous research shows that the media coverage in Sweden is becoming more concentrated to bigger cities. As a result, smaller municipalities and the countryside risk to suffer the consequences of insufficient information about their own community. LÄS MER

 3. 3. Investigating the relationship between circulation patterns and cloudburst character in a changing climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Sofia Litsmark; [2020]
  Nyckelord :Circulation patterns; future climate; hyetograph; hyetograph shape; cloudbursts; Cirkulationsmönster; framtida klimat; klimat; skyfall; hyetograf; hyetograf- karaktär; framtida vädermönster;

  Sammanfattning : The consequences of extreme weather in terms of heavy precipitation and flooding are devastating in both rural and urban areas. The cost on society to handle the damages are substantial. It is therefore of high interest to further investigate the mechanisms behind these extreme events. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett seniorboende i byn Kalvsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Matilda Strömberg; Noah Olsson; Ebba Bengtsson Glans; [2020]
  Nyckelord :Seniorboende; hotspot; ruralisering; flyttkedja; tillgänglighet; exteriört; landsbygd;

  Sammanfattning : Studien presenterar ett förslag på hur ett alternativt seniorboende som riktar sig till personer över 55 i Kalvsvik kan utformas. Studien är inriktad på hur den yttre miljön och exteriören kan utformas på ett lämpligt sätt. LÄS MER

 5. 5. Vem är det här för ställe? : Plats och identitet i perifera tätorten Vålberg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; [2020]
  Nyckelord :Place; place identity; Vålberg; rural; globalization; Plats; platsidentitet; Vålberg; landsbygd; globalisering;

  Sammanfattning : Plats är ett centralt och omtvistat begrepp inom geografin. Det är inte bara en fråga om fysisk lokalitet, utan platser förknippas med olika meningar och känslor och fungerar även som del av mänsklig identitet. LÄS MER