Sökning: "Philosophy and Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden Philosophy and Religion.

 1. 1. Minne, teknik och död. Teknikfilosofiska läsningar av Jacques Roubauds Quelque chose noir (1986) och W. G. Sebalds Austerlitz (2001)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Isak Gimbergsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Jacques Roubaud; W. G. Sebald; teknologi; teknik; minne; glömska; Jacques Derrida; närvarometafysik; självnärvaro; supplement; différance; temporalitet; Friedrich Kittler; mnemotekniker; psykisk apparat; icke-psykisk apparat;

  Sammanfattning : This paper examines the works Quelque chose noir (1986) by Jacques Roubaud and Austerlitz (2001) by W. G. Sebald through the lens of philosophy of technology. LÄS MER

 2. 2. Nikāḥ as precondition for paradise? Spiritual corporeality and al-Ghazālī’s theology of marriage in the Kitāb ādāb al-nikāḥ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Mariette Frieda Anita Minnemann; [2021]
  Nyckelord :al-Ghazali marriage asceticism Medieval theology history of religion Islamic theology Soteriology cosmogony eschatology embodiment Sufism Sufi tasawwuf spiritual corporeality mysticism Ibn Arabi Islamic mysticism jihad body Ihya kitab nikah intercourse sex celibacy embodied resurrection din Medieval Islamic studies religious studies; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : With the 11th century text Kitāb ādāb al-nikāḥ, the “Book on the Proper Conduct of Marriage”, the Islamic thinker al-Ghazālī (1056 –1111/447–504) replies to a contemporaneous debate within Sufi asceticism with a theology of nikāḥ. The text is part of his opus magnum, the “Renaissance of the Knowledge of dīn”, which aims at a renewal of Muslim piety and provides practical guidance to the male audience addressed. LÄS MER

 3. 3. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER

 4. 4. Black Power, En beskrivande idéanalys av Kwame Tures (Stokely Carmichaels) konceptualisering av mänskliga rättigheter i talet vid University of California, Berkeley 1966

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Ahnlide; [2021]
  Nyckelord :Black Power Speech; Kwame Ture; Stokely Carmichael; Human rights; Civil rights; Law and Political Science; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en beskrivande idéanalys som syftar till att undersöka hur aktivisten Kwame Ture, även känd som Stokely Carmichael, uttrycker sin förståelse för mänskliga rättigheter som idé och koncept i det berömda tal Ture höll på Berkeley 1966. I uppsatsen beskrivs och analyseras talet med hjälp av Hannah Arendts kritiska rättighetsteori och Brian Orends teoretiska ramverk om mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör…” En undersökning av Gustaf Wingrens vetekornsteologi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jenny Grimbeck; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Gustaf Wingren; grain of wheat theology; change and continuity; feminist theology; K.E. Løgstrup; Dorothee Sölle; creation theology; death and birth; creation; Grace Jantzen Nyckelord: Gustaf Wingren; vetekornsteologi; växling och kontinuitet; feministteologi; skapelseteologi; död och födelse; skapelsen; Grace Jantzen ; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how Gustaf Wingren’s theology can be understood as a grain of wheat theology, and to answer the thesis’ main question: How can Gustaf Wingren’s grain of wheat theology contribute to a theological discussion today? The aim is to show new aspects of Wingren’s theology and especially of his grain of wheat theology. The thesis shows that the theme of life and death exists as a clear center in the metaphor of the grain of wheat in the Gospel of John 12:24. LÄS MER