Sökning: "Philosophy and Religion"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade orden Philosophy and Religion.

 1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER

 2. 2. Must God be dead in Swedish feminist research?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :firstness; religion; tradition; politics of naming; spirituality; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis has two aims. Firstly, to explore and challenge the secularist tradition in Swedish gender studies, as well as, the secularist ideology in the conceptualisation and treatment of religious topics and subject positions. LÄS MER

 3. 3. Håller du inte mitt liv i din hand, Gud? K.E. Løgstrup, ondskan och lidandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sigrid Anna Dorthea Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Creation evil; ambiguity evil; physical suffering evil; Løgstrup.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the experience of evil and suffering. In our daily lives we experience different kinds of evil and suffering, some that we cause ourselves and others and some that we cannot understand. LÄS MER

 4. 4. Mot ett intersektionellt förhållningssätt till våld mot kvinnor? En begreppsanalys av rapporter från UN Special Rapporteur on Violence against women

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annie Fingal; [2020]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; könsbaserat våld; mänskliga rättigheter; UN Special Rapporteur on violence against women; intersektionalitet; diskriminering; ojämlikhet; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innehåller en analys av rapporter från FN:s särskilda rapportörer om våld mot kvinnor, UN Special Rapporteur on violence against women. Sedan 1994 har det funnits ett mandat för en särskild rapportör som utreder våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Martin Lönnebo, vän till de heliga bilderna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :John Sunnqvist; [2020]
  Nyckelord :Icons; Church of Sweden; Martin Lönnebo; The Orthodox Church.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Abstract The object which this paper will investigate is the icon theology of the former Swedish bishop in Linköping diocese Martin Lönnebo (bishop between the years 1980-1995). I will do this by first analyzing his icon theology as described in his books considering icons (see c. 1.5 Material och avgränsningar). LÄS MER