Sökning: "New public management"

Visar resultat 1 - 5 av 1140 uppsatser innehållade orden New public management.

 1. 1. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bibi Estev; [2020]
  Nyckelord :Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. LÄS MER

 2. 2. Transformation of a policy instrument for energy renovation of housing : Real case application on the French tax credit for energy transition

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Matthieu Poujol; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The fight against climate change and the reduction of energy precarity are two major challenges of the energy policy of any country. Energy management in the building sector, particularly in the housing sector, is therefore crucial, and the energy renovation of housing makes it possible to reconcile these challenges by reducing households energy expenditure and greenhouse gas emissions in the residential sector. LÄS MER

 3. 3. Förstelärarreformen utifrån New Public Management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Elverö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Systematiskt kvalitetsarbete : förskollärares uppfattningar om uppdraget att arbeta med kvalitetssäkring

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Amanda Lundberg Vallejos; Malin Rodin; [2020]
  Nyckelord :Systematic quality work; ecological systems theory; new public management; Systematiskt kvalitetsarbete; ekologisk systemteori; new public management; uppfattningar; fenomenografi; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how preschool teachers experience systematic quality work as a tool and gain a deeper insight into preschool teachers' experiences of systematic quality work in preschool. This is a qualitative study based on semi-structured interviews of five legitimate preschool teachers in the south of Sweden. LÄS MER

 5. 5. ”Effektivt men respektfullt och mänskligt” - En kritisk diskursanalys av effektivitet i fallet Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; New Public Management; decentralisering; sjukvård; kritisk diskursanalys; Nya Karolinska Solna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008, Region Stockholm’s county council decided to build Nya Karolinska Solna. As a part of the region’s investment for future healthcare, the hospital would be dedicated to specialised healthcare and use new practices and methods that would change healthcare in Stockholm. LÄS MER