Sökning: "crisis management"

Visar resultat 1 - 5 av 830 uppsatser innehållade orden crisis management.

  1. 1. FÖRTROENDE FÖR REGERINGAR OCH MYNDIGHETER I EN ANNORLUNDA TID- En kvantitativ studie på hur förtroendet för 41 länders regeringar och myndigheters krishantering ser ut till följd av coronapandemin.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Miranda Duzmann; [2021-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to provide an understanding of how crisis management during the corona pandemic affects trust in government and authorities. It also explores whether Sweden, with its different strategy, deviates from other countries in terms of levels of trust or if it follows a general pattern. LÄS MER

  2. 2. Cyberattacker - unika fall eller en möjlighet till lärande? : En kvalitativ fallstudie av den nationella hanteringen av cyberattacker inom Sverige

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Olivia Malmström; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In the last decades the world has become more and more digitalized which has led to a new kind of threat, known as cyberattacks. The statistics show that the amount of attacks are increasing every year even though the increasing experience should help to contain the threat. LÄS MER

  3. 3. Tourism in Time of Epidemics

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Davide Celotto; [2021]
    Nyckelord :Tourism organisations; Crisis Communication strategies; Situational Crisis Communication Theory; Organisational reputation; Service Management.; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this research project is to study the role played by communication strategies on organisational reputation among the different stakeholders involved during the current COVID-19 pandemic outbreak. In doing so, this master thesis aims to understand how crisis communication aids the management of service processes and the construction of organisational image during crises. LÄS MER

  4. 4. Faking Hitler

    L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Théo Caplet; Julia Anna Lagler; Christina Julia Pretz; [2021]
    Nyckelord :Hitler; Stern magazine; reputational crisis; crisis management; corporate identity matrix; Business and Economics;

    Sammanfattning : On April 25, 1983, STERN, a renowned German magazine, held a press conference attended by more than 200 journalists and 27 television crews from all around the world. On that day, STERN announced that it had obtained private diaries of Adolf Hitler through a confidential source and intended to publish them. LÄS MER

  5. 5. Krishantering med hjälp av digital transformation : En studie på hur svenska företag har arbetat under covid-19

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Tom Halvarsson Eklund; David Olmårs; [2021]
    Nyckelord :digital transformation; crisis management; covid-19; digital transformation; krishantering; covid-19;

    Sammanfattning : Att arbeta med digital transformation har visat sig vara en nyckelfaktor för företag som lyckatshantera den rådande krisen orsakad av covid-19 väl. Med detta i åtanke ämnade studien attundersöka hur svenska företag anpassat sig digitalt under krisen utifrån studiens valda ramverk. LÄS MER