Sökning: "Klara Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Klara Andersson.

 1. 1. Det här är mer livskunskap än skolkunskap : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och utmaningar NO-lärare upplever gällande sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 4–6 ur ett sociokulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Andersson; Klara Lundström; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; sex- och samlevnadsundervisning; sociokulturellt perspektiv; grundskollärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bemanningssjuksköterskors strategier för att hantera arbetsuppgifter och sociala sammanhang inom arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Siri Wasmuth; [2022]
  Nyckelord :Agency-nurses; health care; coping-strategies; occupational; social demands;

  Sammanfattning : Arbetslivet beskrevs som flexibelt och inhyrning av bemanningssjuksköterskor var högst aktuellt inom den svenska sjukvården. Bemanningssjuksköterskor ställdes inför ständigt nya arbetsuppgifter samt sociala interaktioner. Tidigare forskning visade att coping-strategier var en nödvändighet för att hantera stressorerna som medföljer yrket. LÄS MER

 3. 3. Biomekaniska parametrar relevanta för konståkningshopp och muskelstyrkans påverkan på rotation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Melissa McIntyre-Andersson; [2022]
  Nyckelord :figure skating; biomechanics; kinematics; strength; rotation; revolution; tränarlänkkonståkning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet är att skapa en strukturerad litteraturöversikt som sammanställer existerande biomekanisk forskning på hopp inom konståkning, och även beskriva vilken betydelse muskelstyrkan i relevanta muskelgrupper har för rotation.  •    Vilka biomekaniska parametrar är viktiga att eftersträva för hopp med olika antal rotationer? •    Vad är forskningsläget kring muskelstyrkan som behövs för hopp med olika antal rotationer? Metod En strukturerad litteraturstudie genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Har fermenterad kimchi i jämförelse med färsk kimchi effekt på fasteblodglukos hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nicole Andersson; Iman Issa; [2021-08-06]
  Nyckelord :Kimchi; diabetes; fasteblodglukos; random; fermenterad kimchi; färsk kimchi; fasting blood glucose; fermented kimchi; fresh kimchi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har fermenterad kimchi i jämförelse med färsk kimchi effekt på fasteblodglukos hos vuxna? Författare: Iman Issa och Nicole Andersson Handledare: Klara Sjögren Examinator: Jenny van Odijk Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-05-26 Bakgrund: Diabetes är en av de främsta dödsorsakerna, vars förekomst ökar med stigande ålder. Övervikt, fetma samt en låg fysisk aktivitet ökar risken att drabbas av diabetes. LÄS MER

 5. 5. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Dobak Andersson; [2021]
  Nyckelord :håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

  Sammanfattning : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. LÄS MER