Sökning: "marketization"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet marketization.

 1. 1. Val av ersättningsmodell inom den svenska hälso- och sjukvården : En komparativ studie om beslutsfattandet att inte tillämpa den DRG-baserade ersättningsmodellen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Cajnerud; Oscar Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :DRG; ersättningsmodeller; institutionell teori; påtryckningar; legitimitet; löskoppling; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan marknadiseringen av den svenska hälso- och sjukvården har begreppet ersättningsmodeller fått ett ökat utrymme inom välfärdsdebatten. Motivet med marknadiseringen var att öka kostnadseffektiviteten och minska centralstyrningen. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturens diffusa innehåll : Några tendenser rörande skönlitteratur inom gymnasieskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Helgesson; Hanna Schött; [2022]
  Nyckelord :Epik; lyrik; dramatik; läroplansteori; händelselogik;

  Sammanfattning : This study aims to map the trends in approaches to fiction in the Swedish uppersecondary school. To achieve this purpose, textbooks’ representation of sub-genres isexamined, and teachers are interviewed to investigate their experiences with fiction. LÄS MER

 3. 3. När skolan blev en marknad: en idéanalys av kommunaliserings- och friskolereformen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvina Palmcrantz; [2022]
  Nyckelord :NPM; skola; marknadisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; kommunalisering; friskolereformen; idéanalys; idealtyp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 1980’s and the 1990’s several political reforms were implemented in the Swedish education system. The reformation led to a decentralization of the school responsibility and an increased market orientation in the Swedish school system. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningsetikens väktare? : En kvalitativ innehållsanalys om förvaltningsetiska förhållningssätt hos offentliganställda utifrån hälso- och sjukvårdspersonals vittnesmål från Stockholms sjukvårdsupprop.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Tegeback; [2022]
  Nyckelord :Förvaltningsetik; Professionsetik; Egenetik; Sjukvårdsetik; Sjukvård;

  Sammanfattning : Public healthcare is facing several practical and difficult-to-solve problems where people's lives and health are at stake. Healthcare professionals need to make ethical considerations every day in their workplace. LÄS MER

 5. 5. Vad händer med arbetsförmedlarna? : En kvalitativ intervjustudie om arbetsförmedlares yrkesroll i en kvasi-marknadisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jennie Hellström; [2022]
  Nyckelord :Public Employment Service; quasi-marketization; profession; employees; Freidson; Arbetsförmedlingen; kvasi-marknadisering; yrkesroll; arbetsförmedlare; Freidson;

  Sammanfattning : The Swedish public employment service is an agency controlled by the government which under a long time has been criticized. Therefore the government decided to implement market solutions with the aim to reach a better agency for unemployed and employers. LÄS MER