Sökning: "sorti"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet sorti.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. VAR ÄR MÄNNISKAN I MASKINENS ARBETSLIV - Datoriseringens effekter på arbetstagares yrkeskunskaper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kristofer Backlund; [2018-08-21]
  Nyckelord :datorisering; deskilling; upgrading; yrkesfärdigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur enskilda arbetstagares yrkeskunskaperpåverkas när arbetsuppgifter datoriseras samt hur arbetstagarna reagerade påförändringarna i arbetsinnehållet.Teori: För att förstå hur datoriseringen påverkar arbetstagarnas yrkeskunskaper, såanalyseras deras intervjusvar med hjälp av teorier om deskilling och upgrading. LÄS MER

 3. 3. Svensk EU-lojalitet efter Brexit? : En innehållsanalys av regeringens och allianspartiernas inställning till EU:s försvars- och säkerhetspolitik mellan 2014-2018

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Calle Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Sverige; Brexit; EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik; lojalitet; protest; sorti;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen (Brexit) har förändrat inställningen till EU:s försvars- och säkerhetspolitik i den nuvarande regeringen (2014-2018) och i allianspartierna. Uppsatsen berör EU:s försvars- och säkerhetspolitik mellan 2014 till 2018 uppdelat i två perioder: oktober 2014 till juni 2016 samt juni 2016 till mars 2018. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet -makt eller maktlöshet? : En intervjustudie om äldres val- och påverkansmöjligheter i en konkurrensutsatt äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Helena Lundh; [2018]
  Nyckelord :Elderly care; Voucher system; Freedom of choice; Residential home; Exit and Voice; Äldreomsorg; Kundvalssystem; Valfrihet; Särskilt boende; Sorti och protest;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish welfare system has been characterized by the increasing occurrence of market solutions. One example of this development is the introduction of voucher systems in the elderly care. LÄS MER

 5. 5. Organisatorisk lojalitet hos arbetstagare : En kvalitativ studie om hur organisatorisk lojalitet ändrats hos arbetstagare i samband med omorganisationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Lindkvist; Melissa Petersson; [2018]
  Nyckelord :Organisatorisk lojalitet; emotionell lojalitet; sorti; protest; organisationsförändringar; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har fokuserat på organisatorisk lojalitet inom en storbank i Sverige. Syftet har varit att se hur den organisatoriska lojaliteten förändrats över tid i samband med omorganiseringar så som personalneddragningar inom organisationen. LÄS MER