Sökning: "etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1061 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 1. Kärleksbudskapet och realpolitiken : En analys av Svenska kyrkans engagemang i migrationspolitiken

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Efraimsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Migrationsfrågor; Kärleksbudskapet; Dekonstruktion; Reinhold Niebuhr; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har flera gånger offentligt engagerat sig i migrationsfrågan. I den här uppsatsen analyseras, utifrån en dekonstruktion av skriften ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”, hur Svenska kyrkans nationella ledning använder kärleksbudskapet för att motivera sitt engagemang i migrationspolitiken. LÄS MER

 2. 2. Att vänta på en andra chans : en allmän litteraturstudie om patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Helén Bekassy; Arbëresha Sylejmani; [2021]
  Nyckelord :Väntan; erfarenhet; patient; hjärttransplantation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hjärttransplantation kan bli aktuell när patienten har en allvarlig hjärtsjukdom som inte längre kan behandlas medicinskt eller kirurgiskt. Hjärttransplantation beskrivs som sista utvägen för överlevnad och processen som leder upp till transplantation kan innebära en omständlig väntan. LÄS MER

 3. 3. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 4. 4. Religionsundervisning, etik och populärkultur. : En kvalitativ studie om J.R.R. Tolkiens The Fellowship of the Ring och dess didaktiska potential i religionskunskapsundervisningen på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Didactic potential; Normative ethics; Ethical dilemmas; Denotology; Teleology; Religious studies; J.R.R. Tolkien; The Fellowship of the Ring;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to evaluate the didactic potential, and applicability of fiction in religious education. The subject I wanted to examine was J.R.R. LÄS MER

 5. 5. En pandemis påverkan på religionsundervisningen : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på lärares undervisningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Åberg Domeij; [2021]
  Nyckelord :digitalization; distance learning; religious studies; upper secondary school; pandemic; covid-19; digitalisering; fjärrundervisning; distansundervisning; religionskunskap; gymnasiet; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och ge förståelse för hur religionslärare upplever attundervisa i ämnet religionskunskap digitalt på gymnasienivå, i ljus av att en pandemi har tvingat störredelen av gymnasieskolformen till digital undervisning. Totalt åtta observationer kring digitalreligionsundervisning och över fem timmars intervjuer fördelat på sju olika religionslärare utgör grundenför studien, som pekar mot att lärare upplever varierad problematik och större utmaningar kring digitalreligionsundervisning än möjligheter. LÄS MER