Sökning: "etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1533 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. "Dom bara tror att jag vill ta deras barn" : En hermeneutisk studie om socialtjänstens arbete med barn och unga 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ilona Braham; Zhiyan Javanmiri; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; Etiska dilemman; Professionell etik; Moral; Barnomsorg sociala tjänster; Omhändertagande av barn; Socialtjänsten; socialsekreterare; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialsekreterarnas upplevelser kring svåra beslut rörande barn och unga, i relation till den professionella etiken och personliga moralen. Ambitionen var att genom vår studie ge en ny kunskap och ökad förståelse kring socialsekreterarnas syn och upplevelser gällande den professionella etiken och personliga moralen vid beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. Vilseledd i en digital värld : En kvalitativ studie om upplevelsen av digital nudging

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tomas Cederwall; Robin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; Digital nudging; User experience; Dark patterns; Ethics; Nudging; Digital nudging; Användarupplevelse; Dark patterns; Etik;

  Sammanfattning : Individer står dagligen inför olika valsituationer i både fysiska och digitala miljöer. Begreppet nudging innebär att med små medel vägleda och påverka individer att göra val som anses bättre. LÄS MER

 4. 4. Demografiska egenskapers påverkan på åsikter angående AI-partiskhet: En kvantitativ studie om möjlig vidareutveckling av Moral Machine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jesper Gerdin Olsson; Alexander Kvarnmark; [2021]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; etik; partiskhet; självkörande bilar; demografiska egenskaper; Moral Machine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samhället blir alltmer AI-baserat och till följd av denna vetenskap framkommer frågan kring etik upp. Studien siktar på att utforska utvecklingsmöjligheter hos verktyg Moral Machine som används för att undersöka människans åsikter kring AI-partiskhet. LÄS MER

 5. 5. Artificial Intelligence in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Gobi Sripathy; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Diagnosis; Emergency Department; Ethics; Laws Regulations; Artificiell Intelligens; Sjukvård; Diagnos; Akutmottagning; Etik; Lagar och Förordningar;

  Sammanfattning : Healthcare systems play a critical role in ensuring people's health. Establishing accurate diagnoses is a vital element of this process. As sources highlight misdiagnoses and missed diagnoses as a common issue, a solution must be sought. LÄS MER