Sökning: "etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1784 uppsatser innehållade ordet etik.

 1. 1. Etik i specialpedagogers praktik. 22 specialpedagogers erfarenheter av och reflektioner kring etiska konflikter och dilemman i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; [2023-11-08]
  Nyckelord :etiska konflikter och dilemman; professionsteori; etiska principer; yrkesetik; moralisk stress;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden som ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken, för att såväl beakta behovet av en explicitgjord yrkesetik liksom undersöka fenomenet moralisk stress i relation till yrkesrollens funktion och uppdrag. Syftet preciseras genom följande forskningsfrågor: Vilka etiska konflikter och dilemman möter specialpedagoger i den dagliga praktiken? Vilka etiska principer ställs mot varandra? Vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken? Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är etisk teori samt professionsteori och för studien relevanta begrepp inom detta forskningsfält; jurisdiktion, auktorisation och autonomisering. LÄS MER

 2. 2. Bakom stängda dörrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Bolander; Paulina Nylander; Rebecka Jörnestrand; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskola; skola; värde; etik; moral; konflikter; lojalitet;

  Sammanfattning : With this essay, we hope to contribute to an understanding of the complex situation many of our future colleague’s face on a daily basis. The purpose of this study is to examine the experiences of preschool personnel regarding the reporting, silencing, or avoidance of addressing violations within the preschool's operations, and the significance of different loyalties and conflicts among preschool educators, principals, and guardians in such circumstances. LÄS MER

 3. 3. Ett etiskt perspektiv på revisorns arbetsuppgifter: En kvalitativ studie om hur revisorer reflekterar kring etiska aspekter till följd av implementeringen av artificiell intelligens inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Berggren; Nadja Bollström; [2023-08-18]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; revision; etik; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I slutet på 2017 uppmärksammades att kvaliteten på revisionen hade försämrats och att de fyra stora revisionsbyråerna inte längre nådde upp till de standarder som fanns. Användningen av AI inom revisionsbranschen blev därmed en viktig faktor för att öka kvaliteten, och samtidigt öka effektiviteten. LÄS MER

 4. 4. Revisorns roll som brottsförebyggare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. FÄRG ÄR ANDE BILD ÄR VÄSEN: Josef Albers färglära analyserad genom Hans Beltings antropologiska bildteori.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Östberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :Josef Albers; Interaction of Color; praktik och teori; konsthistoria; formering; andlighet; antropologi; konstvetenskap; färglära; Search Versus Re-search; Hans Belting; visuella studier; abstrakt konst; religion; moral; etik; utbildning; seende; vision; teologi; bild;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate Josef Albers’ practically oriented color theory. The survey is done through a framework of Hans Belting’s anthropological theory of images. Apart from text analysis, the dissertation uses a method involving practically oriented color exercises. LÄS MER