Sökning: "missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 1132 uppsatser innehållade ordet missbruk.

 1. 1. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER

 2. 2. “Fem​ ​mödrars​ ​upplevelser​ ​om​ ​normers​ ​påverkan på​ ​moderskap​ ​och​ ​missbruk” En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lenita Vigart Bu; Valentina Shaafi; [2018-01-30]
  Nyckelord :Moderskap; missbruk och normer.;

  Sammanfattning : “Fem mödrars upplevelser om normers påverkan på moderskap och missbruk - Enkvalitativ studie”. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt låg till grund för studien somutgick från en svensk kontext. Studien baserades på intervjuer med fem kvinnorom deras moderskap under tiden de befunnit sig i missbruk samt om tiden efter debrutit med detta. LÄS MER

 3. 3. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Mollbrink; [2018]
  Nyckelord :etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Sammanfattning : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors beredskap i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa och missbruk

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av möten med patienter som har ett riskbruk eller missbruk av alkohol : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jonna Jarlemark; Helena Örvell; [2018]
  Nyckelord :abuse; alcohol; encounters; nurses; risk consumption of alcohol; alkohol; missbruk; möten; riskbruk; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas 20% av männen och 13% av kvinnorna ha ett riskbruk och 780 000 Svenskar tros ha ett missbruk av alkohol.  I första hand ges psykosocial behandling. Riskbruk och missbruk av alkohol kan orsaka både kortsiktiga, akuta samt långsiktiga skador och sjukdomar. LÄS MER