Sökning: "Plattformsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Plattformsekonomi.

 1. 1. Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Madelene Ruthberg; [2021-03-30]
  Nyckelord :Matkurir; Plattformsekonomi; Cykelbud; Värdighet; Maktresurser; Sorti; Protest; Olydnad; Motstånd;

  Sammanfattning : Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, ochsom sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör denplattformsbaserade arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Plattformsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Erwing; Rickard Hammarstrand; Carl Sandström; [2021]
  Nyckelord :Konkurrensfördelar; dynamiska kapabiliteter; nätverkseffekter; plattformsekonomi; digitala ekosystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform. Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Thelin; [2019-10-18]
  Nyckelord :plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. LÄS MER

 4. 4. Kontrollerad Frihet : En antropologisk studie av cykelbuds upplevelse av arbete inom plattformsekonomin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Hilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Plattformsekonomi; arbete; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Både kritik och beröm har riktats mot plattformsekonomin, en ny form av ekonomi i vilken arbete förmedlas via digitala plattformar. De fördelar med plattformsekonomin som tenderar att lyftas är friheten och flexibiliteten arbetare kan åtnjuta genom att själva bestämma när de vill arbeta. LÄS MER

 5. 5. När chefen är en app - Hur det civilrättsliga arbetstagarbegreppet förhåller sig till arbete via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Linnå; [2018]
  Nyckelord :plattformsarbete; arbetstagarbegreppet; plattformsekonomin; arbetsrätt; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En ny anställningsform som växt fram i digitaliseringens fotspår är arbete som utförs via digitala plattformar. Plattformsarbete är en del av en större pågående strukturell förändring, nämligen flexibiliseringen av arbetsmarknaden. LÄS MER