Sökning: "Gig-ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Gig-ekonomi.

 1. 1. Ledarskap 2.0 – Målet eller teamet först? : Frilansande projektledares upplevelser om att bygga och leda projektteam

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Hjert; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Team; Effektiva team; Gig-ekonomi;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur frilansande projektledare agerar för att leda och bygga effektiva team i temporära ledarroller. Ämnet har studerats med hjälp av en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide vars syfte var att inbringa förståelse för respondenternas framgångsfaktorer och utmaningar kring skapandet av effektiva team. LÄS MER

 2. 2. Principalen och giggaren : En undersökning av principalansvarets omfattning i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Tyni; Simon Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; Arbetsrätt; Skadeståndsrätt; LAS; SkL; MBL; Principalansvar; Arbetstagare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Som huvudregel är en huvudman ansvarig för skada vållad av arbetstagare denne har i sin tjänst, ett så kallat principalansvar. I undantagsfall är även en huvudman ansvarig för skada vållad av den som formellt sett inte är en arbetstagare. I denna uppsats fastslås att vissa typer av gig-arbete omfattas av ett principalansvar. LÄS MER

 3. 3. Giget och anställningen - En arbetsrättslig analys av gig-ekonomin och arbetstagarbegreppet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gabriel Lindgren Cortés; [2021]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; arbetstagarbegreppet; delningsekonomi; plattformsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour market is dynamic and constantly changing due to digitalization and new technology. In recent years, the growth and global outspread of the collaborative and gig economy has been evident and companies like Uber and Taskrunner have quickly become well known household names. LÄS MER

 4. 4. Inget riktigt jobb – En studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Lundh; [2020]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; flexibilitet; arbetsmarknad; styr- och kontrollmekanismer; Social Sciences;

  Sammanfattning : På bara några få år har en mängd gig-företag etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Gig-ekonomin består av företag som förmedlar arbete mellan privatpersoner genom digital infrastruktur där gig-företagen fungerar som en utomstående part och avsäger sig rollen som arbetsgivare. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och klassmedvetande inom prekariatet : En intervjustudie med leveranspersoner inom gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Dahlbom; Eden Reta; [2020]
  Nyckelord :gig-ekonomi; klassmedvetande; flexibilitet; Foodora; ekonomisk otrygghet;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Som ett resultat av globalisering, digitalisering och nya kommunikationsvägar har det vuxit fram nya fenomen på arbetsmarknaden, bland annat gig-ekonomin. Fenomenet kan beskrivas som ett sätt att organisera och effektivisera arbete genom digital teknik. LÄS MER