Sökning: "Gig-ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Gig-ekonomi.

 1. 1. Inget riktigt jobb – En studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Lundh; [2020]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; flexibilitet; arbetsmarknad; styr- och kontrollmekanismer; Social Sciences;

  Sammanfattning : På bara några få år har en mängd gig-företag etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Gig-ekonomin består av företag som förmedlar arbete mellan privatpersoner genom digital infrastruktur där gig-företagen fungerar som en utomstående part och avsäger sig rollen som arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Arbetet med arbetsgivarvarumärken för att tilltala tillfällig arbetskraft : Upplevelser från tillfällig arbetskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ödling Charlotta; Beatrice Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; employer branding; human resource management; internal marketing; temporary employment; gig-economy; Arbetsgivarvarumärke; tillfällig arbetskraft; gig-ekonomi; HR;

  Sammanfattning : Konkurrensen och transparensen på arbetsmarknaden har ökat och det blir därmed allt viktigare för företag att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att tilltala potentiell och befintlig arbetskraft. I och med gig-ekonomins framväxt har det även skapats en ny trend på arbetsmarknaden, där allt fler väljer att arbeta under tidsbegränsade anställningsformer. LÄS MER

 3. 3. Håller den svenska modellen i gig-ekonomin? - En diskussion om giggarnas plats i den kollektiva arbetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Klingspor; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; konkurrensrätt; arbetstagarbegreppet; gig-ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett växande antal företag har etablerats med affärsidén att genom en app vara en förmedlande mellanhand mellan tjänsteutövare och kunder. Affärsidéen är en del av gig-ekonomin och idag är uttryck som ”ta en Uber” och ”beställa Foodora” en del av det allmänna språkbruket. LÄS MER

 4. 4. Plattformsekonomin och dess förutsättningar- en kvalitativ studie om samverkan mellan arbetsmarknadens parter inom plattformekonomin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Thelin; [2019-10-18]
  Nyckelord :plattformsekonomi; gig-ekonomi; partssamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förklara vilka förutsättningar plattformsekonomier skapar för samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Uppsatsen behandlar de upplevelser som parterna själva beskriver kring förutsättningar att bedriva samverkan inom plattformsekonomin. LÄS MER

 5. 5. Min chef är en app - en diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Nyberg Mannerfelt; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetstagarbegreppet; Arbetsgivarbegreppet; Arbetsgivaransvar; Gig-ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rise of the gig economy in the Swedish labour market has lead to several legal questions concerning labour law. This essay aims to discuss one of these questions, namely how the traditional concepts of employee and employer are holding up in the gig economy. LÄS MER