Sökning: "Delningsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Delningsekonomi.

 1. 1. Lokala delningstjänster En studie av marknadspotentialen för extern aktör att hyra ut prylar nära hemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Götborg; Atosa Bidjary; [2021-06-30]
  Nyckelord :Delningsekonomi; paketskåp; prylar; betalningsvilja; produkt service system;

  Sammanfattning : Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle och initiativen till att råda bot på utsläppblir allt fler. Sedan år 2015 har ett samverkansprojekt, vid namn DenCity, sökt finnaattraktiva och hållbara lösningar för att minimera bilbehovet bland boende i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Hyrkläder - yay eller nay? : En kvantitativ studie om sociodemografiska faktorer, attityd till hållbarhet och vilja att hyra kläder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabell Svensson; Frida Brage; Elin Tibblin; [2021]
  Nyckelord :Socio-demographic factors; Sustainability; Collaborative Fashion Consumption; Sharing economy; Fashion; Rental fashion; Sociodemografiska faktorer; Hållbarhet; Delningsekonomi; Mode; Hyrkläder;

  Sammanfattning : Modeindustrin är en stor miljöbov som genererar utsläpp från fabriker, långa transporter och från en påtaglig överkonsumtion. I ett modesamhälle med trender i fokus kommer behovet av nyproducerade plagg alltid att finnas kvar. LÄS MER

 3. 3. Att äga eller inte äga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Mellesmo Sebyhed; Ellinor Westesdotter; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bildelning; konsumtionsbeteende; hållbarhet; normer; drivkrafter och barriärer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till bildelning. Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter Handledare: Josefine Östrup Backe Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. LÄS MER

 4. 4. Smart mobilitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Vangelis Alexander Pispas; Carl Wollin; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Smart mobilitet - Från äganderätten till "användarrätt" Nivå: Kandidatuppsats i Service Management inriktning Hotell och Turism , VT 2021 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Michael Johansson Syfte och frågeställningar: I kontext med den ökande urbaniseringen och massivt bilanvändande i metro urbana städer runt om i världen blir alternativa transportmedel allt mer relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. På grund av en ökad miljömedvetenhet hos individer är syftet med studien är att undersöka förändringen av den bakomliggande motivationen till bildelningstjänster. LÄS MER

 5. 5. Realiseringen av en mobilitetshubb : Hur en fastighetsutvecklares affärsvärde påverkas av investeringen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sandra Fiedorowicz; Elin Ziegler [email protected]; [2021]
  Nyckelord :Mobility hub; property developer; business value; mobility; investment cost; Mobilitetshubb; fastighetsutvecklare; affärsvärde; mobilitet; investeringskostnad;

  Sammanfattning : I samhället pågår en trendförflyttning som innebär; ett ökat antal elektrifierade och energieffektivare fordon, ökad förnybar energi och utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle. Anledningen till trendförflyttningens aktualitet är en kombination av att urbaniseringen fortsatt ökar och att transportsektorns utsläppsnivåer måste minska för att nå klimatmålen till år 2030. LÄS MER