Sökning: "Delningsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Delningsekonomi.

 1. 1. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 2. 2. Inte alltid lätt att dela : Home sharing i Stockholm: varför nyttjas inte denna möjlighet mer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Lapveteläinen; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; delningsekonomi; sharing economy; home sharing; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Den oroväckande situation som miljön och klimatet står inför blir allt merapåtaglig hos allmänheten. Samhällets nuvarande sätt att producera ochkonsumera är inte hållbart. Industrier och företag står för en betydande del avde utsläpp och råvaruutvinningar som sker idag. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande inom delningsekonomin. Förståelse kring ämnet delningsekonomi & dess potential genom insyn i näringslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Nilsson; Daniel Hammarstrand; [2021-12-02]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Värdeskapande; värde; value co-production; rationalitet; lönsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lokala delningstjänster En studie av marknadspotentialen för extern aktör att hyra ut prylar nära hemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Götborg; Atosa Bidjary; [2021-06-30]
  Nyckelord :Delningsekonomi; paketskåp; prylar; betalningsvilja; produkt service system;

  Sammanfattning : Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle och initiativen till att råda bot på utsläpp blir allt fler. Sedan år 2015 har ett samverkansprojekt, vid namn DenCity, sökt finna attraktiva och hållbara lösningar för att minimera bilbehovet bland boende i flerbostadshus. LÄS MER

 5. 5. Hyrkläder - yay eller nay? : En kvantitativ studie om sociodemografiska faktorer, attityd till hållbarhet och vilja att hyra kläder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabell Svensson; Frida Brage; Elin Tibblin; [2021]
  Nyckelord :Socio-demographic factors; Sustainability; Collaborative Fashion Consumption; Sharing economy; Fashion; Rental fashion; Sociodemografiska faktorer; Hållbarhet; Delningsekonomi; Mode; Hyrkläder;

  Sammanfattning : Modeindustrin är en stor miljöbov som genererar utsläpp från fabriker, långa transporter och från en påtaglig överkonsumtion. I ett modesamhälle med trender i fokus kommer behovet av nyproducerade plagg alltid att finnas kvar. LÄS MER