Sökning: "sharing economy"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden sharing economy.

 1. 1. U-Med : A Mobile Application and a Reverse Vending Machine for Individuals to Reduce Unused Medication Waste

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ecenur Bacaksizlar; [2022]
  Nyckelord :Medication waste; circular economy; participatory design; sustainability; medicine sharing; unused medication; reverse vending machine; smart bins; interaction design;

  Sammanfattning : Medication waste, both packaging and actual drug waste, has been having a tremendous impact on the environment and healthcare budget. However, this is even more concerning after Covid-19 affects the drug purchasing behaviours and causes potentially more unused medications while many people are not able to access healthcare. LÄS MER

 2. 2. I want to be sustainable, but I love my car! A mixed-method study of consumer adoption of u-PSS from a Prospect Theory perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Josefin Edenborg; Linnéa Falk; [2022]
  Nyckelord :User-Product Service System; Car-Sharing; Prospect Theory; Framing; Mixed-method;

  Sammanfattning : Critical to the transition towards a Circular Economy is for organizations to move from traditional linear, make-use-dispose business models to circular. One such business model, "Use-Oriented Product-Service- Systems'' (u-PSS), has gained increased traction among both scholars and practitioners due to its environmental benefits. LÄS MER

 3. 3. Libraries of Things - Drivers for a sustainable sharing economy? A case study of Circle Centre Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Florence Kunert; [2022]
  Nyckelord :collaborative sharing; social change; prefiguration; sustainability science; non-profit sharing organizations; transformative potential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The gradual destruction of global ecosystems enhanced by the predominant growth paradigm and overconsumption, require social change and alternative practices. A sustainable sharing economy is one alternative pathway to challenge the current socio-economic system. LÄS MER

 4. 4. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 5. 5. Home alone...? : A qualitative study investigating how different factors guide Swedish ‘småhus’ owners' intention to rent out their primary residence.

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :John Eskengren; Olle Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Sharing Economy; P2P; Accommodation; Sweden; Renters; Hosts; Hosts’ Perspective; Homeowners; Theory of Planned Behaviour; Småhus;

  Sammanfattning : Background: Engaging in sharing economy practices has in recent years increased in popularity. Hence, renting a private home instead of traditional accommodation options are becoming more common among travellers. Previous research has focused on the demand side of renting accommodations. LÄS MER