Sökning: "sharing economy"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden sharing economy.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Platsar plasten på plan? : En kvalitativ studie av problematiken med att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Katla Stellansdottir; [2019]
  Nyckelord :Micro plastic; artificial turf; rubber granulates; barriers; Trudgill; municipality; soccer; environmental work; Mikroplast; konstgräs; gummigranulat; barriärer; Trudgill; kommun; fotboll; miljöarbete;

  Sammanfattning : Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige, bland annat genom att främja folkhälsa, aktivera unga som gamla samt skapa gemenskap och sysselsättning. Enbart fotbollen aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Tillit i framtida utbytesplattformar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Tjernberg; Klara Säljedal; [2019]
  Nyckelord :delningsekonomi; utbytesplattform; tillit; delningsplattform;

  Sammanfattning : The sharing economy has become more common in the last couple of years, however a big challenge that arises is that location-based services are malfunctional in places with a smaller population. In this context, platforms offering several services would for that reason be more suitable, although it raises another problem - how to make people trust a new platform. LÄS MER

 4. 4. “On the Sharing Economy. How Airbnb alters Barcelona Housing Market”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Luis Ignacio Manzano González; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Crowdsourced Freight Delivery The value created via logistics platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yinhe Yang; Qian Yuan; [2018-07-02]
  Nyckelord :sharing economy; crowdsourcing; logistics platform; freight delivery; intermediary;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER