Sökning: "multikriterieanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet multikriterieanalys.

 1. 1. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 2. 2. En beslutsanalytisk granskning av offentlig upphandling inom IT-system : Tillämpning av känslighets- och robusthetsanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sam Dahlin; Mathias Åström; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; multi-criteria decision analysis; sensitivity analysis; robustness analysis; quality; price; correlation; IT system; proportional scoring; substitution ratio; weights; normalization; decision theory.; Offentlig upphandling; multikriterieanalys; känslighetsanalys; robusthetsanalys; kvalitet; pris; korrelation; IT-system; proportionella poäng; substitutionskvot; vikter; normalisering; beslutsteori.;

  Sammanfattning : Research in the area of public procurement has gained increasing attention with increasing interest in researching different evaluation methods for incoming tenders in procurement. The study analyzed the structure for procurement with a multi-criteria model for observation of changes in ranking and studied the importance of correct scoring. LÄS MER

 3. 3. Identification of climate mitigation and adaptation measures to improve the resilience and the energy efficiency of Athens : Case study of 5 selected public buildings

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Marc Gonzalez Forti; [2020]
  Nyckelord :Resilience; Climate Change; Adaptation; Mitigation; Energy Efficiency; Athens; Heat Island Effect; Flooding; Air Quality;

  Sammanfattning : Climate change effects are getting more evident year by year. Athens is specially affected by climate change related shocks, especially by poor air quality, flooding and heat waves. Every year climate shocks threatens and worsens the situation in the city. LÄS MER

 4. 4. Multi-Criteria Analysis of the proposed Hyperloop transport project in Northern Holland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Yogesh Sane; [2020]
  Nyckelord :Hyperloop; Multi-Criteria Analysis; Sustainable Transport; Fifth Mode of Transport; Emerging Technology; Hyperloop; Flerkriterieanalys; Hållbar transport; Femte transportsättet; Emerging Technology;

  Sammanfattning : New technological advancements such as the “Hyperloop” touted as “the fifth mode of transport” could be an answer to the problems ailing the current transport industry. Hyperloop consists of transport pods running through low pressure tubes for the high speed(upto 1000 km/hr) transportation of goods and people. LÄS MER

 5. 5. Multikriterieanalys av samverkanskonstruktioner

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Jarefalk; Emilia Dahlin; [2020]
  Nyckelord :composite slab; cost; durability; KL-wood; multicriteria analysis; shear connector; stiffness; sustainabiliti; hållbarhet; KL-trä; kostnad; multikriterieanalys; samverkan; samverkansbjälklag; skjuvförbindare; styvhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER