Sökning: "delningsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet delningsekonomi.

 1. 1. Värdeskapande vid lokal samverkan : En kvalitativ fallstudie av digitala delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Benjamin Åström; Isabelle Kokkalis Lindblad; [2023]
  Nyckelord :plattformar; delningsplattformar; kollaborativa plattformar; lokala plattformar; lokal samverkan; delningsekonomi; kollaborativ ekonomi;

  Sammanfattning : In this paper we have examined how to create value for users of a platform for localcooperation. With the aim to understand how sharing platforms can leverage the emergenceof a collaborative economy we have performed a qualitative case study on a platforminfrastructure for local platforms. LÄS MER

 2. 2. Nyckelfaktorer i arbetet med implementering av mobilitetshus i Eskilstuna Kommunfastigheters verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linnea Jakobsén; Jessica Dos Santos Brorsson; [2023]
  Nyckelord :Mobilitet; Delade mobilitetstjänster; Delningsekonomi; Mobilitetshus;

  Sammanfattning : In Sweden, we currently have a climate impact significantly higher than the global average and we need to drastically change our travel patterns. This study aims to investigate Eskilstuna Kommunfastigheter AB's conditions for developing a mobility house by conducting qualitative and quantitative surveys on tenants' attitudes to such services and to identify barriers and opportunities of existing mobility companies. LÄS MER

 3. 3. Driving Factors Behind Airbnb Pricing - A Multilinear Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Johan Flöjs; Jonathan Herrgård; [2023]
  Nyckelord :Regression Analysis; Applied Mathematics; Airbnb; Regressionsanalys; Tillämpad Matematik; Airbnb;

  Sammanfattning : With a high increase of users in the world's ever expanding sharing economy, Airbnb has become a customary solution in short term rentals of accommodations. In this market, it is the host's job to choose a pricing which sufficiently corresponds to what tenants are willing to pay. LÄS MER

 4. 4. Delad glädje är dubbel glädje : Bör ägandeskap och integritet ses som en möjlighet eller barriär till ökad användning av peer to peer tjänster?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet

  Författare :Malin Andersson; Julia Blom; [2023]
  Nyckelord :Delningsekonomi; sharing economy; peer to peer ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Spelar storlek roll? En undersökning av tre kommuners arbete med delningsekonomi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Linnéa Ekenberg; [2023]
  Nyckelord :Delningsekonomi; storlek; kommun; kommunal förvaltning; cirkulär ekonomi; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : In a world where climate change is becoming increasingly apparent, a transition to acircular economy is emphasised as necessary to achieve a sustainable future. Sharingunused assets and products, instead of producing and consuming new ones, ishighlighted as an important part of the circular model. This is usually referred to as thesharing economy. LÄS MER