Sökning: "gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet gymnasieval.

 1. 1. Asylsökande elevers syn på utbildning och framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Adén; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; elever; språkintroduktion; gymnasieval; skolsituation;

  Sammanfattning : Asylsökande ungdomar lever i ständig oro och väntan på besked från Migrationsverket. De vet inte om, eller hur länge de får stanna i Sverige. Trots detta går de i skolan och förväntas att göra ett gymnasieval inför en framtid i Sverige som de inte vet om de får. LÄS MER

 2. 2. Prao ur ett elevperspektiv – hur upplever elever prao?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Hellman; Klara Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :prao; gymnasieval; kvalitetssäkring; habitus; happenstance learning theory;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en inblick i vad elever i årskurs nio på en skola i Västra Götaland anser om prao, om praoperiodernas kvalitetssäkring samt om de upplever att praon varit till hjälp för gymnasievalet.Höstterminen 2018 blir det obligatoriskt med prao för elever i årskursåtta och nio. LÄS MER

 3. 3. "Estet? Tack, men nej tack!" : En fokusgruppstudie om det sjunkande söktrycket på det estetiska programmet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Aleksandar Brdarski; [2018]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; söktryck; estetiska programmet; skola; elev; gymnasieval;

  Sammanfattning : Söktrycket på det estetiska programmet har sjunkit markant de senaste sex åren. Det samtidigt som förstahandssökande till alla andra högskoleförberedande program fortsätter att stiga. LÄS MER

 4. 4. Att välja gymnasium : en kvantitiv studie inför val till estetiska programmnet inriktning musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Carl Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :estetiska programmet; musikgymnasium; musikpedagogik; gymnasieval;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie är att få veta mer om varför elever i val av gymnasieprogram väljer bort estetiska programmet musik. De samband som finns mellan betyg och gymnasieval och andra samband undersöks för att få insyn i detta område med utgångspunkt i elevernas åsikter genom enkät. LÄS MER

 5. 5. Yrkesprogram vs högskoleförberedande program : En studie om påverkansfaktorer och grundläggande högskolebehörighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Liljebäck; Anneli Wikström; [2018]
  Nyckelord :Career choice; gender; social heritage; high school election; Karriärval; genus; socialt arv; gymnasieval;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i år 9 har för uppfattning om valet av gymnasieprogram gällande högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vidare ville vi få kunskap om påverkansfaktorer samt om 2011 års reform gällande grundläggande behörighet påverkar elevernas val. LÄS MER