Sökning: "gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet gymnasieval.

 1. 1. "Det är roligare att jobba med människor än att hålla på och bygga saker" : En undersökning om killars upplevelser av Vård- och omsorgsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Cornelia Claesson; Julia Bergström; [2021]
  Nyckelord :gymnasieval; maskulinitetsnormer; normbrytande val; påverkansfaktorer; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans program är könssegregerade vilket kan resultera i att individer begränsas i sina val på grund av könsroller. För killar ses gymnasievalet som mer begränsat om de tenderar att upprätthålla samhällets maskulinitetsnormer. Syftet med undersökningen är att synliggöra killars upplevelser av att göra ett normbrytande val. LÄS MER

 2. 2. Estet musik, en ”Flum och skojlinje”? : En studie om musikesteters resonemang kringsitt gymnasieval sin studiegång och sina framtidsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Kaleb Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fear of Failure in Swedish 9th Grade Students and its effect on their decision to study STEM : A quantitative study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Melanie Büchele de Montes; [2021]
  Nyckelord :Imposter phenomenon; STEM attrition; Gender; gymnasieval;

  Sammanfattning : Sweden faces a recruitment problem in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM). It has been suggested that imposter phenomenon, a feeling of fraudulence and inability to internalize success, may be the reason why many individuals, especially women, leave STEM fields. LÄS MER

 4. 4. Från “orten” till akademisk framgång : En kvalitativ studie om upplevelser av ungdomars skolmiljöbyte från resurssvaga grundskolor till resursstarka gymnasieskolor i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Stefhan Llanes García; [2021]
  Nyckelord :Free school choice; high school election; school segregation; equality; education; Fritt skolval; gymnasieval; skolsegregation; likvärdighet; utbildning;

  Sammanfattning : This study examines young people’s subjective experiences of changing school environments from resource-poor primary schools to resource-rich upper secondary schools in Stockholm. Previous statistics show that resource-poor primary schools located in the most socio-economically vulnerable parts of the city have the lowest grade point average and lower educational quality/standards. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars perspektiv på gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Håkans; Lisa Nordfeldt; [2021]
  Nyckelord :Parents; school choice; capital; knowledge; strategies; Föräldrar; gymnasieval; kapital; kunskap; strategier;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur föräldrar resonerar kring sina barns gymnasieval för att få en fördjupad förståelse för dem i valprocessen. För att studera detta genomförs nio semistrukturerade intervjuer där fokus ligger på hur föräldrar resonerar kring tankar, känslor och sitt agerande. LÄS MER