Sökning: "gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet gymnasieval.

 1. 1. Fear of Failure in Swedish 9th Grade Students and its effect on their decision to study STEM : A quantitative study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Melanie Büchele de Montes; [2021]
  Nyckelord :Imposter phenomenon; STEM attrition; Gender; gymnasieval;

  Sammanfattning : Sweden faces a recruitment problem in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM). It has been suggested that imposter phenomenon, a feeling of fraudulence and inability to internalize success, may be the reason why many individuals, especially women, leave STEM fields. LÄS MER

 2. 2. En värld full av möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cedergren Johanna; Doukali Julia; [2020]
  Nyckelord :bristyrkenområden; påverkansfaktorer; ungdomar; vägledning; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft har påverkat ungdomars gymnasieval samt på vilka sätt studie- och yrkesvägledare arbetar för att möta denna problematik. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta informanter, fyra elever samt fyra studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 3. 3. Valkompetens hos gymnasieelever : Elevers perspektiv på gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Karlsson Jerfström; Vanya Rosén; [2020]
  Nyckelord :Decision-making competence; Choice of upper secondary school; Wide and narrow guidance; Horizons for action; Career Management Skills; Career competence; Valkompetens; Gymnasieval; Fokusgrupp; Vid och snäv vägledning; Handlingshorisont; Career Management Skills; Karriärkompetens;

  Sammanfattning : Many students change their choice of secondary school programme or fail to complete their studies which results in a great cost to society or personal costs for the student. The purpose is to examine the experiences of two groups of upper secondary school students regarding their choice of upper secondary school programme. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasieskolor framställer sig på sina hemsidor : En multimodal analys av tio fristående gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Klara Steurer; [2020]
  Nyckelord :multimodal; social semiotic; choice of upper secondary school; school selection; equity; multimodal; sociosemiotik; gymnasieval; skolval; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kritisk granskning få en fördjupad förståelse av fristående gymnasieskolors multimodala kommunikation på sina hemsidor gentemot grundskoleelever och deras vårdnadshavare. Avsikten är att jämföra de friskolor i Stockholmsområdet som hade högst respektive lägst meritvärde för antagning höstterminen 2019. LÄS MER

 5. 5. Är det verkligen jag som bestämmer över mitt gymnasieval?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samir Sijaric; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieval; Föräldrar; Careership; Påverkan; Brytpunkt;

  Sammanfattning : Det här är en semi-strukturerad intervjustudie med 6 elever som går i nionde klass på en skola som tillhör stadsdelen Öster i Malmö stad. Syftet med studien är att få en ökad förståelse på vad det är för faktorer som påverkar eleverna inför gymnasievalet och vad elevernas föräldrar har för påverkan på elevernas gymnasieval. LÄS MER