Sökning: "gymnasievalet"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet gymnasievalet.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Bristen på arbetsmarknadskunskap i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Månsson; Inesa Velić; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknadskunskap; Career Management Skills; gymnasievalet; handlingshorisont; yrke;

  Sammanfattning : Då arbetsmarknader har vidgats ut till Europa och världen har antalet yrken och utbildningar ökat. Detta gör att elever idag kan uppleva sitt framtidsval som komplicerat och många uppvisar en oro inför framtiden. Dock visar de elever som har fått information om arbetsmarknaden en mindre oro kring framtiden. LÄS MER

 3. 3. Jag ville ha en framtid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julie Orlov; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; högre utbildning; högskoleförberedande program; påverkansfaktorer; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Trenden att gå ett högskoleförberedande program på gymnasiet har på senaste tiden bara ökat. Det är ungefär dubbelt så många elever som studerar på ett högskoleförberedande program jämfört med antalet elever som studerar på ett yrkesprogram. LÄS MER

 4. 4. Vem väljer vägledning : En kvantitativ studie om vilka som söker studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet utifrån social bakgrund och kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Granholm; Edward Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om elevers studie- och yrkesvägledning i grundskolan inför gymnasievalet. Syftet är att få en bild av vilka elever som söker sig till studie- och yrkesvägledning i grundskolan utifrån kön och social bakgrund och hur vägledningen tar form när eleverna möter den. LÄS MER

 5. 5. "Jag har inte problem, jag har kontakter" : Några nyanlända elevers tankar om gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Otthén; Ebba Widelius; [2019]
  Nyckelord :Språkintroduktion; nyanlända elever; utbildningsval;

  Sammanfattning : Sveriges utbildningssystem präglas av valfrihet, vilket kräver att elever har information och kunskap om olika valalternativ. Forskning som undersökt utbildningsval har ofta fokuserat på elever i allmänhet och mer sällan uppmärksammat elever som är nya i det svenska utbildningssystemet. LÄS MER