Sökning: "Gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Gymnasieval.

 1. 1. Valkompetens hos gymnasieelever : Elevers perspektiv på gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Karlsson Jerfström; Vanya Rosén; [2020]
  Nyckelord :Decision-making competence; Choice of upper secondary school; Wide and narrow guidance; Horizons for action; Career Management Skills; Career competence; Valkompetens; Gymnasieval; Fokusgrupp; Vid och snäv vägledning; Handlingshorisont; Career Management Skills; Karriärkompetens;

  Sammanfattning : Many students change their choice of secondary school programme or fail to complete their studies which results in a great cost to society or personal costs for the student. The purpose is to examine the experiences of two groups of upper secondary school students regarding their choice of upper secondary school programme. LÄS MER

 2. 2. Otraditionella val, eller?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Karlman; Madeleine Svensson; [2020]
  Nyckelord :yrkesprogram; föräldrar; careership; SCCT; påverkan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad unga personer upplevt att de fått för reaktioner när de valt att gå yrkesprogram, då de kommer från en bakgrund med minst en förälder som har eftergymnasial utbildning. Frågeställningarna i undersökningen handlar om att ta reda på hur de upplever att de påverkats av föräldrar, andra betydelsefulla individer i sin omgivning samt hur de upplevt sin förmåga att klara av gymnasiestudierna. LÄS MER

 3. 3. Idrottande elevers dubbla karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Dubbelman; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Gymnasieval; Identitet; Idrottsgrundskola; Idrottsgymnasium;

  Sammanfattning : Inför gymnasiet kan idrottande elever välja att inkorporera sin idrottssatsning i sina kommande gymnasiestudier genom att söka sig till ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Dessa idrottsprogram går ut på att maximera möjligheterna till framgångsrika karriärer genom både skolan och idrotten och är en del av Riksidrottsförbundets system för dubbla karriärer. LÄS MER

 4. 4. Var är flickorna i elbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Björnestedt; Malin Barta; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; El- och energiprogrammet; Genus; Könssegregation; Påverkningsfaktorer;

  Sammanfattning : Vi har med vårt examensarbete haft som avsikt att utifrån könsfördelningen på el- och energiprogrammet undersöka vilka påverkningsfaktorer det är som har bidragit till ett icke- sökande bland flickorna till el- och energibranschen. Vi ville få kunskap om hur elever anser att studie- och yrkesvägledare kan motarbeta mansdominansen på el- och energiprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Är det verkligen ett fritt val? : En enkätstudie om elevers gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Charlotte Ekstedt; Naila Gardashova; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieval; Kapital; Habitus; Handlingshorisont; Status; Klass; Utbildning; Studievägledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker faktorer som kan ha betydelse för högstadieelevers gymnasieval. Genom en kvantitativ undersökning med webbenkät söker studien besvara hur elevers kapital ser ut och huruvida elevers gymnasieval kan förstås utifrån dessa. Undersökning har genomförts på fem grundskolor i Sverige. LÄS MER