Sökning: "valfriheten"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet valfriheten.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Lagen om valfrihetssystem och särskilt boende : En jämförande studie av äldreomsorg i Stockholm stad och Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Jonsson; [2018]
  Nyckelord :kommunal upphandling; lagen om valfrihetssystem; särskilt boende; äldreomsorgens kvalitet; individcentrering; kvalitativ metod; teorin om demokratins svarta hål; valfrihetens paradox;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att jämföra Umeå kommun som för tillfället inte tillämpar lagen om valfrihet i upphandling av särskilt boende med Stockholms stad som gör det. Sverige står inför en utmaning med en åldrande befolkning och kraven på en välfungerande äldreomsorg ökar vilket gör det intressant att undersöka de system för äldreomsorg som idag tillämpas. LÄS MER

 3. 3. Nudging - Verktyg för hållbar konsumtion?

  Master-uppsats, KTH/Strategiska hållbarhetsstudier

  Författare :Arash Sajadi; [2018]
  Nyckelord :Nudging; beteendeförändring; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Beteende styr många gånger de val som individer beslutar sig för. Ett visst beteende inom exempelvis val av transport, energi och mat kan många gånger fortgå trots att det är ett beteende som varken är gynnsamt för individen eller för samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Condominiums - What happened after the introduction of condominiums in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sybrenne Jellema; France Le Gall; [2018]
  Nyckelord :bankers; housing policy; developers; legislation; real estate brokers; new production; dependency; form of ownership; owner apartments;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter som infördes 2009 var ägnat för att öka valfriheten för människor, främja nyproduktionen samt motverka bostadsbristen. Syftet med denna studie är att studera varför ägarlägenheter inte har uppnått det syfte det var ägnat för. LÄS MER

 5. 5. Schemalagt eget arbetes inverkan på studiemotivation i skolan : Hur elevers motivation påverkas av att de själva får bestämma vad de ska arbeta med på skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Kasper Sund; Emil Johansson; [2018]
  Nyckelord :Own choice; freedom; school; motivation; SDT; responsibility; control; Eget val; valfrihet; skola; studiemotivation; SDT; ansvar; kontroll;

  Sammanfattning : denna studie undersöks hur elever påverkas av att arbeta under friare former, med avseende på studiemotivation. Studien är gjord på en gymnasieskola i Stockholm med schemalagt eget arbete där eleverna själv får välja vad de vill arbeta med. LÄS MER