Sökning: "specialpedagogiska perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade orden specialpedagogiska perspektiv.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan - en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Pettersson; Suzana Pavlovic; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Lärmiljö; Specialpedagogiskt perspektiv; Särskilt stöd; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Pavlovic, Suzana & Pettersson, Isabelle (2018). En tillgänglig lärmiljö för alla barn- en intervjustudie med förskolpedagoger, specialpedagog och barn. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk kompetens- Fem skolledares uppfattning och beskrivning av begreppet specialpedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie-Louise Alkewall Troedsson; Catarina Persson; [2019]
  Nyckelord :skolledare; speciallärare; specialpedagogisk kompetens; specialpedagoger; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Formuleringen “specialpedagogisk kompetens” i skollagen (SFS 2010:800) lämnar fältet öppet för tolkningar som inte nödvändigtvis innebär att den som arbetar med specialpedagogiska frågor på en skola har utbildning för det. Arbetet intresserar sig för att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen egentligen uppfattas av skolledarna som är ytterst ansvariga för att tillgodose att den specialpedagogiska kompetensen finns, och att den kommer eleverna till gagn. LÄS MER

 4. 4. Effekter av inkludering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johannesson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande undervisning; matematik; pedagogik; specialpedagogik; särskild begåvning; särskilt stöd; grundskolan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att undersöka begreppen inkludering och inkluderande undervisning samt dess betydelse för matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Utgångspunkten i kunskapsöversikten är frågeställningen; Vilka effekter kan inkluderande undervisning ha för elever i matematikämnet? Tillvägagångssättet har bestått av sökningar i databaser och tryckt litteratur för att skapa en kunskapsöversikt om effekterna av inkluderande undervisning. LÄS MER

 5. 5. Med örat mot marken - En studie ihur några specialpedagoger möter begreppet särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Janna Mellby; Jennie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kategorisering; Kulturell kontext; Kunskap; Specialpedagogik; Särskild begåvning;

  Sammanfattning : Abstract Mellby, Janna & Nilsson Jennie (2018). Med örat mot marken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien syftar till att bidra med en ökad medvetenhet kring olika sätt att förstå begreppet särskild begåvning. LÄS MER