Sökning: "lekbaserat arbetssätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lekbaserat arbetssätt.

 1. 1. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan vuxna under "Musical Interaction" med elever med autism

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Johnels; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; samverkan; språkutveckling; musik;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att studera hur samverkan mellan musikspecialister och nyckelpersonerfungerar och organiseras under ”Musical Interaction”-lektioner på Sutherland House School i Nottingham,England. ”Musical Interaction” är ett lekbaserat arbetssätt som används för att stimulera kommunikativ ochsocial utveckling hos elever med autism. LÄS MER