Sökning: "Johanna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Johanna Larsson.

 1. 1. Investigating the function of GroES with hard-to-fold proteins in vivo

  L3-uppsats, Linköpings universitet/KemiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Oliver Hild Walett; Emmanuel Berlin; Johan Larsson; Sofie Arvidsson; Filip Fors; Marianne Gavelius; Filip Genander; Johanna Granqvist; Philip Lifwergren; Alexandra Sandéhn; Martin Viksten; Irma Wenhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of molecular chaperones can increase the yield of correctly folded proteins. This is especially needed in the expression of proteins non-native to the host organism. This study set out to investigate the function of the chaperone GroES; a component in the GroE-system. The function of this chaperone has only been studied alone in vitro. LÄS MER

 2. 2. Jag gillar att han är så överlägsen... precis som jag! : En kvalitativ genusstudie av Kamratpostens reportageserie "KP fixar"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johanna Sandgren; Pontus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kamratposten; KP; KP fixar; journalism; media; sex; gender; masculinity; femininity; children; boys; girls; critical discourse analysis; identity; sports; animals;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the representation of girls and boys in journalism directed towards children between 8 and 14 years old. The study was conducted upon 15 articles from the Swedish children’s magazine Kamratposten. We examined how the gender systems reproduce and/or change through Kamratposten’s series “KP fixar”. LÄS MER

 3. 3. Kulturalisering eller akulturalisering, anpassar svenskar sin arbetskultur till omgivningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Tegelström; Niklas Häll Larsson; [2019]
  Nyckelord :Culture; agency; communion; masculinity; femininity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skillnader i kultur mellan länder är sedan länge väldokumenterade (Hofstede, 1998). I en allt mer globaliserad värld där det blir vanligare att personer flyttar mellan länder har det blivit aktuellt att studera huruvida dessa personer “akulturaliseras” (Berry, 2003), alltså anpassar sig kulturellt, till sin nya hemmiljö. LÄS MER

 4. 4. Stolthet och skvaller : En komparativ analys mellan Jane Austens Stolthet och fördom och Curtis Sittenfelds Sanning och skvaller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Curtis Sittenfeld; Eligible; Jane Austen; Pride and prejudice; Adaption; Character analysis; Curtis Sittenfeld; Sanning och skvaller; Jane Austen; Stolthet och fördom; Adaption; Karaktärsanalys;

  Sammanfattning : This essay analyses Curtis Sittenfeld’s novel Sanning och Skvaller as an adaption of Jane Austen’s Stolthet och fördom. The purpose of this essay is to take a closer look at how the characters and the plot changes in Sittenfeld’s version compared to the original. The character analysis mainly focuses on Mr. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom klädbranschen : En undersökning av branschspecifik hållbarhetsredovisning utifrån intressent- och legitimitetsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johanna Eriksson; Emma Larsson; Lovisa Henningsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER