Sökning: "Elin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Elin Persson.

 1. 1. We Need to Talk : About How Frequency of Political Discussion Vary Between Immigrated and Native-born People in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the correlation between immigration and the tendency to discuss politics. The aim of the study is to analyse how often immigrated people in Sweden have political discussions compared to native-born people, by looking at several different social scenarios in which one can have these talks. LÄS MER

 2. 2. Arbetets väsentlighet - En kvalitativ studie kringvikten av arbeteför tidigare kriminella i deras sökande mot ett mer konventionellt liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Persson; [2020-11-18]
  Nyckelord :tidigare kriminella; anställning; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens betydelse i relation till deras förändringsprocess. Integrationen till arbetsmarknaden har även den belyst och undersöktsför att öka förståelsenkring de svårigheter individerna möter i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Könsbaserad prisdiskriminering? Nej tack! - en kvantitativ granskning av förekomsten av könsbaserad prisdiskriminering på den svenska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Sofia Persson; [2020]
  Nyckelord :gender-based price discrimination; horizontal product differentiation; price difference; female consumers; male consumers; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether gender-based price discrimination occurs on the Swedish market. If shown, an additional analysis of the result is made to study which gender is subject to discrimination and thus draws a disadvantage on the Swedish market. LÄS MER

 4. 4. The effect of Parvimonas micra on gingipain activity in different strains of Porphyromonas gingivalis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Charlotte Åhman-Persson; Elin Langeveld; [2020]
  Nyckelord :Gingipain; Parvimonas micra; Porphyromonas gingivalis; Keystone hypothesis;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att experimentellt bestämma om Parvimonas micra ökar tillväxt och gingipainaktiviteten hos olika stammar av Porphyromonas gingivalis. En ökning av gingipainaktiviteten indikerar att P. micra skulle kunna öka virulensen i P. gingivalis. LÄS MER

 5. 5. Do the Swedish Female Consumers Walk Their Talk? : A qualitative study exploring the Intention-Behavior gapin sustainable secondhand fashion consumption

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Pedersén Elin; Persson Amanda; [2020]
  Nyckelord :Intention-Behavior gap; Sustainable fashion consumption; Secondhand fashion; Sustainable intentions; Sustainable behavior;

  Sammanfattning : Background: In the last decade, the world has been facing global challenges of climate change as the climate has worsened significantly. Excessive consumption has been identified as one of the biggest contributors to the climate change where people purchase more products than what meets the basic needs. LÄS MER