Sökning: "Elin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Elin Persson.

 1. 1. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete i kursen Ma1a : Hur lärare anser att de arbetar i kursen Ma1a utifrån de olika kunskaper och förutsättningar eleverna har

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Persson; Camilla Bäck; [2022]
  Nyckelord :Mathematics; professionrelated; interviewstudy; studentfactors; workingmethods; Matematik; yrkesutbildning; intervjustudie; elevfaktorer; arbetssätt;

  Sammanfattning : The study examines how teachers describe that they work in vocational upper secondary school in mathematics courses. This is based on the conditions the students have when they start the course in order for them to succeed as well as possible. LÄS MER

 3. 3. “Gör jag rätt, gör jag fel?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Magnusson; Amanda Persson; [2022]
  Nyckelord :Normer; Förväntningar; Föräldraskap; Föräldraroller; Jämställdhet; Könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa nutida föräldrars upplevelser av föräldraskapets normer och förväntningar. Den syftar också till att belysa eventuella upplevda skillnader mellan förväntningar mot mammor respektive pappor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av barn med akut smärta inom slutenvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Persson; Elin Sisell; [2022]
  Nyckelord :children; experience; hospital nurse; pain; barn; erfarenhet; sjuksköterska; sjukhus; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse vilket skattas individuellt då varje enskild person upplever smärta olika. Cirka 95 000 barn vårdas på sjukhus årligen i Sverige. Obehandlad akut smärta kan leda till bland annat långvarig smärta samt påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Hur möter man lärares behov? : En kvantitativ undersökning om lärares kompetensförsörjning i en kustkommun i norra Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Edit Nilsson; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER