Sökning: "Elin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Elin Persson.

 1. 1. CHANGING FASHION, LASTING WASTE - How local textile waste management is impacted by EU legislation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Persson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Multi-level governance; textile waste; local waste management; division of responsibilities; municipalities;

  Sammanfattning : This thesis studies how the division of responsibilities between local actors are impacted by the 2018EU waste directive amendment. The amendment stipulates that specific separation and subsequentcollection of textile waste should be undertaken by the Member states to combat the increased levels oftextile waste, as one measure in the EU’s goal to promote a more circular economy. LÄS MER

 2. 2. Survival of the Industry Fittest

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elin Vinberg; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :Venture capital; Start-up companies; Industry fit; Gender stereotype; Gender bias;

  Sammanfattning : This study aims to provide more knowledge about gender bias in venture capital funding and dig deeper into the regulatory focus of questions that venture capitalists ask entrepreneurs. The goal of the study is to see if the regulatory focus changes depending on the gender of the founder and the perceived industry fit of the founder. LÄS MER

 3. 3. Pandemins påverkan på organisationers CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hannah Persson; Emelie Jansson; Elin Qvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                 2021–06–03   Titel:                                 The pandemic's impact on the organization's CSR work   Level:                                Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits   Authors:                       Elin Qvist       Emelie Jansson       Hannah Persson                                              19970409       19960325                19990711             Tutor:                              Magnus Hoppe   Purpose:                          To investigate potential changes in organizers CSR-work as a                                         result of the ongoing Covid-19 pandemic.   Research question:       How has organizations CSR-work been affected by the Covid-19                                     pandemic?           Method:                            Qualitative comparative study with six semi-structured                                        interviews from six organizations in different industries. LÄS MER

 4. 4. ”Den här platsen krossar de som är gjorda av glas. Gör kroppar till skärvor.” : Prekaritetsläsningens möjligheter i Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis och Elin Perssons De afghanska sönerna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Martina Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Precarity; precarity reading; precarity in literature; proletariat literature; insecurity in literature; Kärlekens Antarktis; The Antarctica of Love; De afghanska sönerna; The Afghan Sons; Sara Stridsberg; Elin Persson; Isabell Lorey; Judith Butler; Prekaritet; prekaritetsläsning; prekaritet i litteraturen; arbetarlitteratur; osäkerhet i litteraturen; Kärlekens Antarktis; De afghanska sönerna; Sara Stridsberg; Elin Persson; Isabell Lorey; Judith Butler;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the possibilities of precarity as a perspective in the field of literary studies in order to analyse how insecurity is portrayed in literature. Sweden has a great tradition of proletarian literature, but researchers in the neoliberal era find it problematic to understand the emancipating aspects of the new proletarian literature that does not focus on collective movement and articulated emancipation. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om undervisning med de yngsta förskolebarnen i syfte att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jansson; Maria Persson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; språkutveckling; förskolans yngsta barn; förskollärares perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien vill belysa förskollärares syn på språklig undervisning i arbetet med de yngsta barnen på förskolan. Undervisningsbegreppet är ett relativt nytt och svårdefinierat begrepp som tillkommit förskolans läroplan och är därför i behov av mer forskning. LÄS MER