Sökning: "Elin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Elin Persson.

 1. 1. ATT MÖTAS I EN VÅRDRELATION Sjuksköterskors upplevelser av den vårdande relationen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Carlsson; Renée Persson; [2023-06-27]
  Nyckelord :vårdrelation; sjuksköterska; patient; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen är en viktig komponent i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och kan främjas genom personcentrerad vård som innebär ett förhållningssätt om att se personen bakom sjukdomen. Tidigare forskning visar att vårdrelationen påverkas av en mängd olika faktorer, däribland förväntningar, värderingar och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 3. 3. The cultural significance of true crime podcasts : A case study of Lisa Holm - Sweden 2015

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Persson Lunde; Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Murder; Podcasts; True crime; Critical discourse analysis; Multimodal critical discourse analysis; Narrative; Storytelling; Sweden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varför TAKK? : Hur rektorer/biträdande rektorer resonerar kring arbetet med TAKK i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Ellinor Persson; Elin Ulusoy; [2023]
  Nyckelord :biträdande rektorer; förskola; rektorer; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; TAKK; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation;

  Sammanfattning : TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett sätt att öka barns språkutveckling och stödja barn i sina kommunikativa funktioner, genom att göra teckenrörelser i kombination med det talade språket. TAKK är en metod som används i många förskolor i Sverige, och därmed har ett växande intresse för forskning kring TAKK uppstått. LÄS MER

 5. 5. VÅLD I NÄRA RELATIONER : En kvalitativ innehållsstudie av våld i nära relationer av en sociologisk karaktär

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Aleai Al-Najafi; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to have an increased understanding of violence in close relationships and its impact in everyday life and how the individual is affected by social norms and cultural factors when it comes to violence in close relationships. The survey was conducted with a qualitative content analysis and semi-structured interviews with people from different ages, cultures, and backgrounds. LÄS MER