Sökning: "sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 2788 uppsatser innehållade ordet sjukvård.

 1. 1. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Population aging and healthcare - applying estimators to the projected future of Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elias Filhage Wahlström; [2023-06-29]
  Nyckelord :Population aging; Healthcare; Public finances;

  Sammanfattning : This paper presents an empirical study on the effects of an aging population on a country's healthcare expenditure. The long-term trend of decreasing fertility rates and increased life expectancy results in a larger share of older people with greater demand for healthcare. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER VID SMÄRTLINDRING AV PATIENTER MED OPIOIDBEROENDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Eklund; Sofie Wärja; [2023-06-27]
  Nyckelord :Sjuksköterska; opioidberoende; attityder; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende är ett sjukdomstillstånd som ökar världen över, vilket ställer högre krav inom hälso- och sjukvård. I samband med opioidberoende upplever personer smärta i olika utsträckningar som kräver behandling. LÄS MER

 4. 4. Konsten att motivera genom mätning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Magnusson; Samuel Persson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätningar; motivation; målsättningar; mått; belöningssystem; dysfunktionellt beteende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Prestationsmätningars användning på arbetsplatsen har utvecklats under en lång tid och är idag ett givet styrningsverktyg i de flesta organisationer. Tidigare forskning visar att verktyget kan användas till olika syften och vara utformad på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV TRANSITION INOM ONKOLOGISK SJUKVÅRD EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Arendolf; Fredrica Young; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Hälso- och sjukvård; Transition; Ungdomar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas runt 300 barn av cancer, som är en av de främsta dödsorsakerna hos minderåriga i Sverige. Barnonkologin har förbättrats, vilket har ökat överlevnaden bland barn och ungdomar och fler når vuxen ålder. LÄS MER