Sökning: "aktuariella"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet aktuariella.

 1. 1. Svenska företags tjänstepensionsåtagande : En studie om sambandet mellan pensionsplanens finansiella ställning och val av aktuariella antaganden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tommy Flinkfeldt; Alexandra Glückman; [2018]
  Nyckelord :pensionsredovisning; aktuariella antaganden; IAS 19; earnings management; externredovisning; IFRS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska noterade företags val av aktuariella antaganden och om det föreligger samband mellan dessa antaganden och tjänstepensionsplanens finansiella ställning. Funna samband antas indikera resultatmanipulation. LÄS MER

 2. 2. Förmånsbestämda pensionsplaner : En studie om koncerners val av diskonteringsränta i pensionsredovisningen utifrån aktuell skuldsättningsgrad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Jakobsson; Caroline Johansson; [2017]
  Nyckelord :Aktuariella antaganden; Diskonteringsränta; Förmånsbestämda pensionsplaner; Skuldsättningsgrad; IAS 19; Pensionsförpliktelse.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to investigate the corporations that apply defined benefit pension plans with actuarial assumptions. The study intends to see if there is any correlation between the corporation’s debt-to-equity ratio and the choice of discount rate in their pension plan. LÄS MER

 3. 3. Investment Opportunities for Swedish Life Insurance Companies

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Pontus Rufelt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the new risk sensitive regulation Solvency II was enabled the 1st of January 2016 the European insurance companies have to review their investment strategies. Insurance companies are among the largest institutional investors in Europe holding EUR 6.7 trillion assets, thus major changes in their asset management can impact the capital markets. LÄS MER

 4. 4. Reviderade IAS 19 : Korridoren som försvann

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Örneklyft; Linda Viklund; [2015]
  Nyckelord :IAS 19; aktuariella vinster och förluster; korridorregeln;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare kunde noterade koncernbolag inom EU välja mellan tre olika alternativ för hur de skulle redovisa sina pensionsåtaganden. Den senaste revideringen av IAS 19 var dock mycket omfattande och en av de största förändringarna innebar att två av de tidigare tre alternativen togs bort. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser vid slopandet av korridormetoden : Engångseffekten på eget kapital

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cecilia Jarnbo; Sophie Ljungberg; [2015]
  Nyckelord :IAS 19; corridor approach; defined benefit plans; pension; actuarial gains and losses; IAS 19; korridormetoden; förmånsbestämda pensionsplaner; pension; aktuariella vinster och förluster;

  Sammanfattning : Hur företag påverkades av slopandet av korridormetodenvarierade från företag till företag. Dock hade alla undersökta företag som tillämpat korridormetoden räkenskapsår 2012, ackumelerade underskott. Den totala genomsnittliga effekten på eget kapial blev en minskning med -4,49 procent. LÄS MER