Sökning: "teachers’ code-switching"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden teachers’ code-switching.

 1. 1. The role of the first language in second language learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Luisa Bundy; [2019]
  Nyckelord :ESL EFL classroom; L1 use; teachers’ code-switching;

  Sammanfattning : Abstract This research synthesis builds upon research related to the area of learning outcomes when using the source language in the ESL/EFL classroom. Evidence were achieved from articles from different journals that have been analyzed with the purpose to examine studies conducted in using the source language in the ESL/EFL classroom. LÄS MER

 2. 2. Why not "English only"? : Patterns of code-switching between Swedish and English in Swedish upper secondary EFL education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johan Vestin; [2019]
  Nyckelord :code-switching; EFL Teaching; Equivalence; Reiteration; Socializing; Metalanguage; L2 Avoidance; Floor-holding;

  Sammanfattning : English education in Sweden tends to be viewed as a second language, rather than a foreign language. Therefore, it is generally expected that instruction is performed, and content is taught in English. However, previous research shows that English is generally not the sole language used, even in classrooms with explicit “English only” policies. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elevers utveckling i matematik genom kommunikativ undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; kodväxling; kommunikation; matematik; transspråkande;

  Sammanfattning : Många elever i dagens samhälle är flerspråkiga och kommer till skolan med olika bakgrunder, vilket gör att många olika förväntningar och normer ska samspela. Det gör att lärare behöver kunskaper om hur undervisningen kan formas utefter detta. LÄS MER

 4. 4. Teacher and Teacher Student Beliefs on Using Code-Switching in EFL Classrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Gustavsson; Anastasia Karakitsos; [2019]
  Nyckelord :Code-switching; Teacher beliefs; Multilingual classrooms; Multilingual strategies; Multilingualism; Plurilingualism; EFL teaching; Teacher student beliefs;

  Sammanfattning : This study explores teacher student and in-service teacher beliefs about using code-switching in the English language classroom. Language classrooms have long adopted a monolingual approach. LÄS MER

 5. 5. ”Det är lite så, det är en balansgång hela tiden” : En kvalitativ studie kring svenska mellanstadielärares användning av kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Hanstål; [2019]
  Nyckelord :Second language learning; second language teaching; English language learning and teaching; English in 4-6 classrooms; code-switching; language strategy; Andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; engelsk språkinlärning och undervisning; engelska i årskurs 4–6; kodväxling; språkstrategi;

  Sammanfattning : This study investigates when and why teachers use code-switching as a method as well as teachers’ approach to the use of code-switching as a language strategy. I’ve seen that pupils in Swedish schools have a problem with oral communication and often use code-switching as a strategy. LÄS MER