Sökning: "English as a foreign language"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade orden English as a foreign language.

 1. 1. Codeswitching in Swedish EFL classrooms : Practices and insights from teachers and teacher students

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Atosa Bigdeli; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; codeswitching; upper secondary school; Sweden; teaching English; qualitative study; thematic analysis; benefits; limitations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the situations in which code-switching takes place in EFL classrooms. The paper focuses on why code-switching takes place, and whether it benefits or limits students' learning, according to teachers and teacher students in Swedish upper-secondary schools. LÄS MER

 2. 2. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of Creative Writing for Motivating and Developing VocabularyAcquisitions in the ESL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Manh Duong; Hadi Berro; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Motivating; Student engagement; Vocabulary; Vocabulary learning; Vocabulary acquisition; Creative writing; CW.;

  Sammanfattning : This study investigates the effectiveness of adopting a Creative Writing method to motivate and develop vocabulary learning in an ESL/EFL (English as a second language/English as a foreign language) context. This research also investigates the effectiveness of adapting CW as a teaching method and its approaches for facilitating vocabulary learning for upper-secondary English students. LÄS MER

 4. 4. “Mitt mål är att de alltid ska ha sagt någonting på engelska under lektionen” : En intervjustudie om lärares didaktiska val för att främja elevers muntliga kommunikation i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tove Antonsson; Emma Jarl; Veronica Fogelström; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; L2 learning; Young language learners.; Vilja att kommunicera; Målspråksanvändning; Kommunikativ förmåga; Didaktik.;

  Sammanfattning : I läroplanen för engelska i grundskolan föreligger ett stort fokus på den kommunikativa förmågan, samtidigt upplever elever en ovilja till att kommunicera på engelska under lektionerna. I förhandenvarande studie undersöktes hur lärare i årskurs 4-6 didaktiskt strukturerar sin undervisning för att motivera elever till att kommunicera på engelska i skolan. LÄS MER

 5. 5. “They don’t even know this because they haven’t even heard about it” : A Qualitative Study Concerning Gaps in Grammatical Knowledge in Upper-Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christel Törnskog; [2022]
  Nyckelord :grammar teaching; grammar experiences; grammar problem areas; grammar syllabus; English as a Foreign Language;

  Sammanfattning : This study investigates what can cause significant gaps in grammatical knowledge in a class of English 5 and how such gaps can be healed or avoided. By triangulating results from two diagnostic tests, a focus group of pupils and a semi-structured interview with their teacher, data were analysed statistically and through a phenomenographic perspective. LÄS MER