Sökning: "Second Language Writing"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden Second Language Writing.

 1. 1. Writer/Reader Visibility in EFL Writing : A Corpus-based Analysis of Young Swedish Students' Writing Development

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Francis Mwangi; [2024]
  Nyckelord :Corpus Linguistics; Writer Reader Visibility; English as a Foreign Language; Language Development; Second Language Writing;

  Sammanfattning : This corpus-based study explores writer-reader visibility (WRV) features in the writing by young Swedish learners of English. Specifically, using Petch-Tyson’s (1998) framework, this study examines the use of WRV features in essays written by young Swedish learners in lower and upper secondary school, and compares their use to that of Swedish university-level learners. LÄS MER

 2. 2. Spelling in the Digital Age: Spell- checkers’ Impact on Writing : A quantitative study on the effects of spell- checkers on English grammar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Naba Hussein; [2024]
  Nyckelord :Language acquisition; spell-checkers; technology; spelling; misspelling; transposition; substitution; omission; insertion;

  Sammanfattning : Due to the increased usage of technology and its indicated aid in writing acquisition, it is important to investigate the effects of spell-checkers on the English language. Thus, this essay has conducted a quantitative study to ascertain if there has been an improvement or regression in English spelling with the aim of gathering an indication of if and how spelling has evolved and changed with the development of spell-checkers. LÄS MER

 3. 3. A quantitative study of Swedish high school L2 learners' receptive knowledge of English lexical collocations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Louise Frifelt; [2024]
  Nyckelord :Collocations; Multi-word units; Formulaic language; Second language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper investigates receptive knowledge of English lexical collocations among Swedish high school students. The study tests the claim that L2 (second language) learners of English have a low level of collocational competence and tend to recognise high-frequent collocations more than low-frequent since the former have been encountered more. LÄS MER

 4. 4. Fonologisk medvetenhet och ordavkodning hos svensktalande vuxna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Heshmati Högrelius; [2024]
  Nyckelord :phonological awareness; word decoding; test; adults; norms; fonologisk medvetenhet; ordavkodning; test; vuxna; normer;

  Sammanfattning : Formell bedömning av fonologisk medvetenhet samt avkodning av ord och nonsensord är nödvändigt för korrekt diagnostik av läs- och skrivsvårigheter. Normer för vuxna saknas dock för svenska test som används för att pröva dessa förmågor. LÄS MER

 5. 5. English Word Order in Written Production of Swedish Students

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mohammad Taherinasab; [2023-05-11]
  Nyckelord :Error Analysis EA ; Contrastive Analysis CA ; Second Language Acquisition SLA ; EFL learners; word order;

  Sammanfattning : This study investigates English word order errors in the written production of Swedish junior high school students. It analyzes 24 essays written by the 9th-grade students in a junior high school in Sweden in the spring semester of 2022. LÄS MER