Sökning: "feministisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden feministisk teori.

 1. 1. Missbruk och kön i filmer - En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fahrudin Zaimovic; [2020]
  Nyckelord :alkohol; diskursanalys; förändring; genus; Missbruk; narkotika; reproduktion.;

  Sammanfattning : Zaimovic, F. Missbruk och kön i filmer. En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv. Masteruppsats i Socialt Arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till Lövgatan 2 : Ett arbete om mångfald och genus i en bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Wahlman; Johanna Wahlman; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; didaktik; feministisk poststrukturalism; förskola; genus; högläsning; mångfald; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett konkret didaktiskt material i form av en bilderbok som främjar diskussioner som bryter mot genus- och familjenormer samt möjliggör ökad förståelse för människors olikheter. I bilderboken vi skapat får läsaren hälsa på hos åtta olika familjer som bor i ett flerfamiljshus. LÄS MER

 4. 4. Den (icke-) feministiskautrikespolitiken : En kvalitativ textanalys av den feministiska utrikespolitiken jämförd mot feministisk teori i internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Edvinn Gashi; [2020]
  Nyckelord :Feminism; utrikespolitik; vapenexport; migration; bistånd; säkerhet; kvinnor; internationella relationer; diplomati; Förenade arabemiraten; Palestina;

  Sammanfattning : In late 2014, Sweden became the first country in the world to adopt what it described as ”feminist foreign policy”. This was immediately met by both praise and criticism. LÄS MER

 5. 5. Bokomslag 2.0 – Visuella strategier i formgivning av digitala bokomslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Bygdén; [2020]
  Nyckelord :Bokomslag; E-publicering; Grafisk design; Paratext; Visuell analys;

  Sammanfattning : Denna uppsats har en deskriptiv intention och syftar till att verka som stöd för formgivare och förläggare genom att bidra med kunskap om hur olika visuella strategier kan användas i arbetet med e-publicering. För att genomföra undersökningen har bokomslag till två romaner från två olika förlag valts ut för att representera olika förhållningssätt till formgivningen: Malin på Granlunda av Anne-Lise Boge utgiven av Saga Egmont och Serien om Stina Pihlgren av Alice Lyttkens, utgiven för Bonniers 5000-projekt. LÄS MER