Sökning: "E-commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 717 uppsatser innehållade ordet E-commerce.

 1. 1. E-handel i Europa - En analys av vilka makroekonomiska faktorer som driver e-handelns etablering i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Julia Burman; Clara Holländer Nyström; [2018-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handeln ökar kraftigt, men ökningen skiljer sig mycket från land till land. I Europa sträc-ker sig skillnaden från att 82% av befolkningen har handlat på internet ned till att endast13% av befolkningen har gjort detsamma. LÄS MER

 2. 2. CENTER-STAGE EFFECT OCH AFFECT HEURISTIC: VAD MOTIVERAR BESLUT ONLINE? En undersökning om vikten av positionering och affektionsskapande markörer på nästintill identiska alternativ

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linn Englund; Emma Nordqvist; [2018-07-04]
  Nyckelord :Center-stage effect; Affect heuristic; positionering; affektion; beslutsfattande; e-handel; positionspreferenser; online;

  Sammanfattning : Different positioning of identical and nearly identical objects has been shown to play adetermining role on preferences and therefore decision-making. What position is mostpreferred during different kinds of situational decision-making has been a long-goingdiscussion and researchers have yet to reach an agreement. LÄS MER

 3. 3. Country of origin effect on websites - does it exist?: A mixed method thesis on consumer behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Movander; Nathalie Neiglick; [2018-07-03]
  Nyckelord :e-commerce; country of origin; international consumer behaviour; trust online; international trade barriers;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. How does local adaptation affect the internationalization performance? A multiple case study of the local adaptation efforts and internationalization performance of six Swedish e-retailers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Aishatou Fatima Moore; Loviisa Vaaheranta; [2018-07-03]
  Nyckelord :e-commerce; e-retailer; internationalization; internationalization performance; local adaptation; Desenio; Eleven; Fritidsfabriken; Junkyard; Miss Mary of Sweden; Northern Spirit;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Managing dangerous goods in reverse logistics Addressing the challenges of transporting parcels of dangerous goods in the reverse flow

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elias Lindström; Victoria Otterström; [2018-07-02]
  Nyckelord :Dangerous Goods; Reverse Logistics; Parcel; ADR; e-commerce;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER