Sökning: "E-commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 966 uppsatser innehållade ordet E-commerce.

 1. 1. Return Policies in the Online Fashion Industry : A quantitative study examining how environmental consciousness may affect consumers purchase intention

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lise Hansen; Olivia Branö; [2020]
  Nyckelord :Consumer Environmental Awareness; E-commerce; Return policy; Purchase intention; Information Asymmetry; Justice theory; Environmental impacts; Return processes;

  Sammanfattning : While the environment is continuously becoming increasingly acknowledged in modern society and e-commerce (i.e. internet commerce) within fashion is still a growing industry, there is a controversy that has begun to surface. LÄS MER

 2. 2. Nyttjande av platstjänster baserat på operativsystem : En studie om användningen av platstjänster hos Android & iOS användare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :tedy mduma; Simon Sporrong; [2020]
  Nyckelord :Platstjänster; Platsdelning; Integritet; mobilapplikationer; appar; spårning; EAM; E-commerce Acceptance model; smartmobiler; iOS; Android;

  Sammanfattning : Dagens svenskar känner sig allt mer övervakade på internet då vi använder våra smartmobiler i större utsträckning med platstjänster från olika appar. Majoriteten av svenskar äger en smartmobil och med ökad mobilanvändning har det uppstått fler platstjänster som mobilanvändare kan ta del av, och med det flera risker för individens personliga integritet. LÄS MER

 3. 3. Kundresor inom e-handel : En eyetrackingstudie kopplad till kundupplevelse under förköp- och köpfaserna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Huang; [2020]
  Nyckelord :customer journey; customer journey map; eye-tracking; Kundresor; kundresekarta; kundupplevelse;

  Sammanfattning : Det finns en begränsad mängd studier inom kundresor och kundupplevelser. Syftet med uppsatsen är att undersöka digitala kundresor med hjälp av eyetracking-experiment. Tio testdeltagare genomförde digitala kundresor med egna definierade mål. För enkelhetens skull valdes studenter som försöksdeltagare. LÄS MER

 4. 4. Satisfaction, Trust and Loyalty following Returns in E-commerce – A Conceptual Model : A quantitative study on the return process from a consumer perspective.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Fohlin; Gustav Hultman; [2020]
  Nyckelord :Satisfaction; Trust; Loyalty; E-commerce; Returns; Return Process;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how the return process in e-commerce affects customers’ return satisfaction, trust and loyalty by developing a conceptual model of these relationships. An additional aim is to investigate how return satisfaction is correlated to trust and loyalty and finally to investigate how trust mediates the relationship from return satisfaction to loyalty. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors impulsköp av modevaror online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Impulse buying; impulse purchase; online consumer behaviour; boredom; flow experience; website design; impulse buying tendency.;

  Sammanfattning : Digitalization is growing fast, which has a large influence on the constantly transforming e-commerce. This also affects consumer behaviour and the factors that influence consumers to complete an impulsive purchase. LÄS MER