Sökning: "E-commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 1066 uppsatser innehållade ordet E-commerce.

 1. 1. The role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Klara Lind; [2020]
  Nyckelord :Development; E-commerce; Vietnam; Government regulations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study will discuss the role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020. During the recent years, Vietnam has had a remarkable economic growth and is seen as one of the promising countries of technological development and e-commerce. However, the country still has a long way to go in economic development. LÄS MER

 2. 2. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Online and Offline Customer Experiences on Customer Loyalty in Chinese Fresh E-commerce

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zhiqiu Ye; Xinyi Chen; [2020]
  Nyckelord :Fresh e-commerce; Online customer experiences; Offline customer experiences; Customer loyalty; China;

  Sammanfattning : With the gradual upgrade of fresh food consumption in China, the integration of online platforms and retail entities has brought more convenient and diverse fresh food consumption experiences to customers. This thesis is to explore how the customers loyalty in Chinese fresh e-commerce are affected by online and offline customer experience. LÄS MER

 4. 4. Restriktivt, impulsivt och effektivt? : En studie om hur dark patterns påverkar konsumenter vid näthandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Clara Larsson; Josefine Kvarnåsen; [2020]
  Nyckelord :dark patterns; e-commerce; web design; dark patterns; näthandel; webbdesign;

  Sammanfattning : Not all designs have the user's best in mind. Dark patterns are web design whose goal is to exploit, deceive and negatively affect the consumer. Based on this, the purpose of this study is to give consumers an increased understanding of how they can be affected by dark patterns in their everyday lives. LÄS MER

 5. 5. One-Click Internationalisation through E-Commerce Marketplaces? A qualitative study of the key capabilities for SMEs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonie Charlotte Seige; Laura Kristin Weers; [2020]
  Nyckelord :SMEs; digital platforms; e-commerce marketplace; internationalisation; capabilities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose – While e-commerce marketplaces have changed the way SMEs operate across borders, literature connecting digital platforms with the internationalisation of firms is scarce. Although the Uppsala Model and the Born Global concept acknowledge the influence of digital technologies, they do not capture the phenomenon of e-commerce marketplaces as a new mode of entry. LÄS MER