Sökning: "mens"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet mens.

 1. 1. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer, en jämställdshetsproblematik ur en normativ synvinkel : En antropologisk studie med fokus på mannen som den utsatte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Gianella Broccolo; [2019]
  Nyckelord :IPV; minoritetsgrupp; stigma; skyddsnät; genusroll;

  Sammanfattning : Abstract The main topic of this study is IPV (Intimate Partner Violence) with a focus on the men that are exposed. The empirical data was examined from a stigma and a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. "Det är så det fungerar, man blir lika värdelös som man känner sig" - En kvalitativ innehållsanalys om kvinnor som utsätts för våld i nära relation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Halimah Kandas; Emma Olsson; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; men s violence against women; mass media; control; normalization; affect; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study of women who have been exposed to violence in close relationship. We have chosen to focus on how women who have been exposed to domestic violence, present themselves and the perpetrator in mass media. We are also interested of studying how these women present the consequences of the violence in mass media. LÄS MER

 4. 4. Radikalt jämställdhetsarbete? : En idealtypsanalys av Sveriges regerings och Europeiska unionens strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tove Andersson; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Institutionalism; Radikalfeminism; Liberalfeminism; Gendered institutions; Gendered effects Idealtypsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this following study is to clarify the Swedish Government´s as well as the European Union's ideological starting point in gender equality work. The study is limited to the gender equality objective of men's violence against women. It addresses the respective strategies of the institutions to combat gender based violence. LÄS MER

 5. 5. BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT - En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Nordbring; Julia Ekman; [2018-09-12]
  Nyckelord :mens; mensaktivism; nätaktivism; Instagram; menskonst; tabu;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens.Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. LÄS MER