Sökning: "open house"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden open house.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Kulturarv från Carl Wilhelmson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kristina Jarnedal; [2018-09-19]
  Nyckelord :Carl Wilhelmson; Fiskebäckskil; house in national romantic style; documentary paintings; analysis on Axel L. Romdahl’s publication from 1938;

  Sammanfattning : This is an ethnological essay about the artist Carl Wilhelmson (1866-1928). I have looked into his role as a documentary painter from his native place, Fiskebäckskil. His subjects change as the community changes. From a community living on shipping and fishing, it has turned into a place for summer visitors. LÄS MER

 3. 3. Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker : En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Segerlund; [2018]
  Nyckelord :kanin*; beteende; inhysning; zoobutik; djuraffär; välfärd;

  Sammanfattning : Rabbits are the fourth most popular pet in Sweden. There are however some concerns about their welfare as companion animals. Pet stores are an important source of knowledge and influence, and they can have a key role in improving rabbit welfare. LÄS MER

 4. 4. Solid Waste Management at Inhaca Island

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Sörbom; Alia Gasim; [2018]
  Nyckelord :solid waste; waste management; sustainable; fast avfall; avfallshantering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Solid Waste Management has become an issue of increasing global concern. As the population continues to grow and consumption patterns change municipal authorities are facing immense challenges to manage the increasing amounts of solid waste in a sustainable way. LÄS MER

 5. 5. Dataartikelns roll i vetenskaplig kommunikation : En intervjustudie med forskare vid svenska universitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Karin Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Library and information science; scholarly communication; research; open data; open science; data sharing practices; data papers; qualitative research design; interviews; Cultural Sciences; Science General;

  Sammanfattning : To make not only scholarly publications but also the data underlying those publications openly accessible is part of the movement for Open Science. There are several arguments for sharing research data, for example to promote science and collaboration, to make validation of results possible and to reduce redundant data production (Callaghan et al. LÄS MER