Sökning: "omdöme"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet omdöme.

 1. 1. Uppdragstaktikens dualism : En kvalitativ studie av hur svenska arméofficerare utövar doktrinen om uppdragstaktik på taktisk nivå.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Rosened; [2020]
  Nyckelord :militär; doktrin; uppdragstaktik; militär kultur; armén; officer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Det finns ett antal institutionaliserade principer hur väpnad strid skall genomföras i det kaos som krig innebär. Dessa benämns som militära doktriner. Doktrinen utmärker sig genom att den kräver omdöme i den praktiska tillämpningen till följd av att den är skriven för att passa in en mångfald av förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Konsten att balansera : Waldorflärares uppfattningar om kunskapsbedömningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elina Dagaris; [2020]
  Nyckelord :Utbildning; professionalism; kunskapsbedömningar; waldorfpedagogik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie rör waldorflärares uppfattningar om kraven på och arbetet med kunskapsbedömningar, samt vilken betydelse dessa har för lärarnas professionella handlingsutrymme, mot bakgrunden av ökade krav på mätbarhet i utbildning. Tio waldorflärare, verksamma på högstadiet, har intervjuats och en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av deras berättelser har gjorts. LÄS MER

 3. 3. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER

 4. 4. Digital patientkontakt : - hur påverkas sjukvårdspersonal avseende bedömningar, beslut och yrkesmässigt omdöme?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Leijon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sva-lärares bedömning av ”Språk och stil” : Sva-lärares språkliga bedömning av det nationella provets delprov A i kursen svenska som andraspråk 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Christin Ripke; [2020]
  Nyckelord :Skrivbedömning; bedömarkompetens; bedömarvariation; summativ bedömning; nationella prov; språklig korrekthet;

  Sammanfattning : Studieobjektet för denna studie är summativ bedömning av skrivprov på gymnasial nivå. Tidigare forskning har visat att skrivprov är svårbedömda och att bedömarvariation är mer regel än undantag. LÄS MER