Sökning: "kommunal hälso- och sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden kommunal hälso- och sjukvård.

 1. 1. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Vidareutbildade sjuksköterskors erfarenheter av patientens följsamhet vid kompressionsbehandling och vad som kan påverka den : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lundström; Diana Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Advanced nurses; Compliance; Compression therapy; Municipal Healthcare; Selfcare; Egenvård; Följsamhet; Kommunal hälso-och sjukvård; Kompressionsbehandling; Vidareutbildade sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompressionsbehandling används till patienter med benödem och sår på underben vilket är en vanligt förekommande arbetsuppgift för sjuksköterskan i kommunal hälso-och sjukvård. Det finns riktlinjer för hur patientens cirkulatoriska status i benen ska bedömas i samband med en kompressionsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Kommunalt anställda sjuksköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Katrin Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Workplace environment; Covid-19; Municipal health- and social care; Qualitative; Nurses; Experiences; Arbetsmiljö; Covid-19; Kommunal hälso- och sjukvård; Kvalitativ; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Den pågående pandemin har orsakat stora svårigheter för den svenska hälso- och sjukvården. I Sveriges kommuner och regioner har beredskapen för en pandemi visat sig vara bristfällig och då främst inom den kommunala hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Motivera till livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2 : Kommunala distriktssköterskors erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marika Lundin; Emelie Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Omvårdnad; Diabetes mellitus typ 2; Livsstilsförändringar; Distriktssköterskor; Erfarenheter; Motivation; Kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor diagnostiseras med diabetes typ 2 i Sverige, många av dessa återfinns i kommunal hälso- och sjukvård. Det finns ett stort behov av att motivera dessa patienter till livsstilsförändringar för att uppnå god hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattningar om munhälsa och munvård till den äldre patienten : En enkätstudie inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Götesson; Helene Davenius; [2022]
  Nyckelord :oral health; oral care; registered nurse; municipal healthcare; elderly; munhälsa; munvård; sjuksköterska; kommunal hälso- och sjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är central för välbefinnandet, livskvalitet och hälsa. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för den äldre patienten. Munvård är likväl en omvårdnadsintervention som ofta hamnar långt ner i prioriteringslistan inom vård och omsorg. LÄS MER