Sökning: "omvårdnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsteori.

 1. 1. ATT VÅRDA PATIENTER MED KRONISK HJÄRTSVIKT OCH SAMTIDIG DEPRESSION.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merit Chidison; [2021-03-02]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; depression; Vård vid depression i samband med kronisk hjärtsvikt; sjuksköterskans roll; Patientens upplevelse; omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Background: Depression can worsen the heart failure condition if action is not taken immediately. The nurse in a somatic care unit meets with different patients who have different other underlying illnesses. This can place demands on the nurse’s skill and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Effekten av akupunktur som omvårdnadsmetod vid långvarig smärta med inriktning på patienters erfarenheter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Hemmingsson; Vendela Knuutinen; [2021]
  Nyckelord :Acupuncture; Analgesia; Chronic Pain; Patient experience; Akupunktur; Långvarig smärta; Patienterfarenhet; Smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund Att leva med smärta leder till onödigt lidande och en av sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra detta lidande. Ofta är smärttillstånd komplexa och kan bero på flera orsaker. För att kunna uppnå god smärtlindring krävs det ibland därför olika typer och kombinationer av smärtlindring för att lindra smärta. LÄS MER

 3. 3. Konsten att se helheten : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande omvårdnad för patienter med hypertoni inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Henriksson; Sofie Loikas; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; sjuksköterskor; upplevelse; hypertoni; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. I Sverige finns cirka 1,8 miljoner som är drabbade. Orsaken till uppkomst är ofta ohälsosamma levnadsvanor såsom övervikt, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och försämrade matvanor. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelse i samband med akutlarm : -en kvalitativ intervjustud

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :dlbar kaki; Aiden Dawod; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; omvårdnad; upplevelse; akutlarm; teamarbete; kommunikation; stress.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund:I anestesisjuksköterskans ansvarsområde ingår direkt omhändertagande av patienten på grund av försämrade vitalparametrar eller trauma som indikerar det akuta behovet av vård. Som anestesisjuksköterska finns beredskap för att upprätthålla fri luftväg vilket är det första som prioriteras. LÄS MER

 5. 5. När livet tar en dramatisk vändning : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser i samband med en bröstcancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nora Drakos; Palwasha Karimi; [2021]
  Nyckelord :kvinnor; upplevelse; bröstcancer; diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 8400 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Diagnosen kan förändra livet dramatiskt och leda till en traumatisk kris. Sjuksköterskan som möter kvinnor med bröstcancerdiagnos har som ansvar att lindra lidandet hos dessa kvinnor och göra både henne och närstående delaktiga under sjukdomsprocessen. LÄS MER