Sökning: "livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 3561 uppsatser innehållade ordet livskvalitet.

 1. 1. LIVSKVALITET OCH HÄLSA EFTER OPERATION AV RUPTURERAT BUKAORTAANEURYSM. En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Elgstrand; Lina Kjellberg Dahlqvist; [2024-01-29]
  Nyckelord :Rupturerat aortaaneurysm; aortaaneuurysm; livskvalitet; hälso-relaterad livskvalitet; hälsa; KASAM; Känsla Av Sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rupturerat bukaortaaneurysm (rAAA) är ett mycket dödligt tillstånd som föranleds av bukaortaaneurysm (AAA). Få överlever ett rupturerat bukaortaaneurysm då två tredjedelar hinner avlida innan de nått operationssalen. Mortaliteten är även hög under och efter operation. LÄS MER

 2. 2. HUR PATIENTERS LIVSKVALITÉ PÅVERKAS AV HUMANT PAPILLOMVIRUS MED GENITAL TROPISM. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vanja Adbo Nicholls; Linnea Ramsö; [2024-01-26]
  Nyckelord :Livskvalitet; Humant papillomvirus; Påverkan; Stigma; Lidande.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka hur patienters livskvalitet påverkas av att vara bärare av humant papillomvirus med genital tropism. Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är en av världens högst förekommande sexuellt överförbara sjukdomar och cirka 80% av befolkningen blir smittade vid något tillfälle i sitt liv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet och sömn : Effekten av fysisk aktivitet på sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med AST/ADHD - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Oscar Laundal; Erik Eklund; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; sleep; children; adolescents; randomized controlled trials; autism spectrum disorder; attention deficit hyperactivity disorder; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter är vanliga hos barn och ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Fysisk aktivitet kan vara en intervention som förbättrar sömnen hos denna population. LÄS MER

 5. 5. Genomförbarhet och potentiella effekter av digitalt förmedlad dans somrehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom : en systematisklitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tova Nordström; Linda Lövberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag lever ungefär 18 000 personer i Sverige med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen gerupphov till både motoriska och icke-motoriska symtom och den rekommenderade behandlingen ärmedicinering och fysioterapeutisk rehabilitering som gång-, balans, och förflyttningsträning. LÄS MER