Sökning: "hälsofrämjande"

Visar resultat 1 - 5 av 2305 uppsatser innehållade ordet hälsofrämjande.

 1. 1. Upplevelser av fysisk aktivitet vid psykossjukdom : En sammanställning av patienters och sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Frejfors; Paulina Kristensson Alvarado; [2023]
  Nyckelord :Psychotic disorders; physical activity; motivation; individualization; social support; positive effects; health promotion; recovery.; Psykossjukdom; fysisk aktivitet; motivation; individualisering; socialt stöd; positiva effekter; hälsofrämjande; återhämtning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av psykossjukdom är globalt förekommande. Konsekvenserna av sjukdomen kan vara både fysiska och psykiska och leda till förtidig död. Hos denna patientgrupp kan fysisk aktivitet generera i hälsofrämjande effekter och därför är det viktigt att sjuksköterskor arbetar motivationsinriktat. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelse av vilka faktorer som påverkar genomförande och efterlevnad av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ-2. : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasra Mohamud; Aisha Jamba; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en global folksjukdom. Typ 2-diabetes kan orsaka allvarliga medicinska komplikationer för människor. Livsstilsförändringar i form av regelbunden motion, goda matvanor, rökningstopp, mindre intag av alkohol, minskad stress och viktminskning är viktiga för patienterna. LÄS MER

 3. 3. ”Gör jag det här rätt?” : En systematisk litteraturstudie som beskriver vilket amningsstöd ammande föräldrar uttrycker behov av

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Danielsson; Emilie Eiterå-Tardy; [2023]
  Nyckelord :Breastfeeding; Lactation support; Parents; Amning; Amningsstöd; Föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: Att dia är ett medfött beteende, forskning påvisar stora hälsomässiga och ekonomiska fördelar med amning. Att skydda, stödja och främja amning är en folkhälsofråga. Distriktssköterskans arbete ska vara hälsofrämjande. Syfte: Att beskriva vilket amningsstöd ammande föräldrar uttrycker behov av. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsa-ett tillsammansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefine Liljekrantz; [2023]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; hälsofrämjande; multiprofessionell; samarbete;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien förväntas bidra med kunskap om hur samarbete i elevhälsoteam kan gestaltas och framhålla vilka faktorer som främjar samarbete i elevhälsoteam. Genom ökad kunskap och förståelse kan bättre förutsättningar skapas för att hantera utmaningar och för att utveckla ett fungerande samarbete. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa i grundskolan : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Gustavsson; Frida Hultman; [2023]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; barn och ungdom; skolsköterska; elevhälsa; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att det finns stora brister i undervisningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR]. På många skolor är inte skolsköterskan involverad alls i undervisningen. LÄS MER