Sökning: "Rörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 3010 uppsatser innehållade ordet Rörelse.

 1. 1. Hållbara och mindre hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER

 2. 2. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 3. 3. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Örebro Centrum, en trygg plats? : En studie om unga kvinnors erfarenheter och upplevelser kring tryggheten i centrala Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Björk Linder; Tobias Tybell; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; Urbana rum; Rädslans geografi; Rörelsemönster; Platser; Platsegenskaper;

  Sammanfattning : Efter den feministiska geografins framfart har genusperspektivet genomsyrat många aspekter av kulturgeografin. Kvinnans plats i det offentliga och privata rummet är ett välstuderat fenomen utifrån rädslans geografi och trygghetsforskningen. LÄS MER

 5. 5. Naturentusiasters tankar och upplevelser kring naturens påverkan på välbefinnandet : Ett bidrag att använda i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jens Jörgensen Moberg; Cecilia Hammarström; [2023]
  Nyckelord :Naturupplevelse; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka naturentusiasters syn på naturens hälsofrämjande effekter på människans välbefinnande.  Forskningsfrågor: 1. Vilken roll har människans relation till natur för upplevt välbefinnande? 2. LÄS MER