Sökning: "customer choice models"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden customer choice models.

 1. 1. Internationalization through business models - a case study of Swedish cleantech firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Erikson; Fredrik Rydqvist; [2019-08-08]
  Nyckelord :Business models; internationalization; international business models; Swedish cleantech; strategy;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. DISTRICT HEAT PRICE MODEL ANALYSIS : A risk assesment of Mälarenergi's new district heat price model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Landelius; Magnus Åström; [2019]
  Nyckelord :district heating; multilinear regression; Bootstrapping; Mälarenergi; weather parameters; heat prediction; statistical inference; Unscrambler;

  Sammanfattning : Energy efficiency measures in buildings and alternative heating methods have led to a decreased demand for district heating (DH). Furthermore, due to a recent increase in extreme weather events, it is harder for DH providers to maintain a steady production leading to increased costs. These issues have led DH companies to change their price models. LÄS MER

 3. 3. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 4. 4. Does One Size Fit All? Branding Strategies for Plus-Size Labels in the Fashion Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jella Lynn Hauptmann; Julia Ausserdorfer; [2019]
  Nyckelord :Plus-Size; Brand Architecture; Brand Strategy; Fashion Branding; Brand Portfolio; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: With increasing obesity rates and the change of beauty ideals within society, the plus-size fashion market currently enjoys a massive upturn and many established fashion retailers realise the opportunities within this ever more important segment. However, the integration of plus-size brands can be challenging as being plus-size is still connected to a stigma. LÄS MER

 5. 5. Analytical tool for electromechanical actuators for primary and secondary flight control systems : Optimization of the initial design of the EMA using parametric sizing models

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Linderstam; [2019]
  Nyckelord :EMA; electromechanical actuators; three-phase synchronous permanent magnet motor; power-offbrake; two-stage planetary gear; ball screw; Saab Avionics Systems;

  Sammanfattning : The number of flights have increased by 80% between 1990 and 2014, and the demand for air travel continues to increase. Even though the aviation sector contributes to economical and social benefits, it still affects the climate change [1]. LÄS MER