Sökning: "Ulrich Beck"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Ulrich Beck.

 1. 1. THE EFFECT OF CULTURAL AND ECONOMIC INSECURITY ON AUTHORITARIAN ATTITUDES A study on the effect of cultural and economic insecurity on authoritarian attitudes depending on level of post-materialism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Nagi; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between cultural and economic insecurity in post-materialist and materialist countries. This is done using OLS regression to test whether the effect of different forms of insecurity on authoritarian attitudes differs between materialist and post-materialist countries. LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Nötkött : En etnologisk studie om individers föreställningar om hållbarhet och risk i förhållande till ett köttslag

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Kevin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nötkött; konsumtion; produktion; hållbarhet; risk; reflexiv modernitet; självbegränsning; ursprung; gastronationalism; svensk exceptionalism; den frånvarande referensen; nykarnism.;

  Sammanfattning : This study explores how beef consumption and production triggers feelings of risk related to the climate, environment, personal health and animal welfare among the study participants. These feelings are mainly analyzed through the lens of Ulrich Beck’s theories on the risk society. LÄS MER

 4. 4. Bakom hörnet lurar faran : En kvantitativ studie av social tillit och sambandet mellan rädslan för att utsättas för brott bland studenter på campusområdet i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Niklas Strömberg; Sammy Hassan; [2019]
  Nyckelord :rädsla för brott; social tillit; risksamhället; ontologisk trygghet; campusområdet växjö;

  Sammanfattning : This study aims to explain the phenomenon of fear of crime among students at the Linnaeus University campus area in Växjö. More precisely, the study deals with social trust between people, and the connection between trust and the fear of being subjected to crime. LÄS MER

 5. 5. Är nationell säkerhet fortfarande nationell säkerhet? : En teoriprövande fallstudie av Ulrich Becks World Risk Society's antaganden om terrorrisken.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Josefin Classon; [2019]
  Nyckelord :Ulrich Beck; World Risk Society; USA; Säkerhetspolitik; Terrorism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to test the credibility of Ulrich Becks World risk society theory’s theoretical assumptions about global terrorism's and the terrorist threat’s impact on the nation state’s security policy. To reach an answer a case study with a theory-testing method has been used to test the credibility of the theory. LÄS MER