Sökning: "Ulrich Beck"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Ulrich Beck.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Är nationell säkerhet fortfarande nationell säkerhet? : En teoriprövande fallstudie av Ulrich Becks World Risk Society's antaganden om terrorrisken.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Josefin Classon; [2019]
  Nyckelord :Ulrich Beck; World Risk Society; USA; Säkerhetspolitik; Terrorism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to test the credibility of Ulrich Becks World risk society theory’s theoretical assumptions about global terrorism's and the terrorist threat’s impact on the nation state’s security policy. To reach an answer a case study with a theory-testing method has been used to test the credibility of the theory. LÄS MER

 3. 3. Vem ska jag tro på? : En netnografisk studie över synen på vaccin i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Åström; [2018]
  Nyckelord :Expertsystem; tillit; vaccin; risksamhället; sociala medier;

  Sammanfattning : Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. LÄS MER

 4. 4. Making Sense of the Migration-Fear Nexus: Culture of Fear and its Consequences for Political Discourse : A Political Critical Discourse Analysis of Hart aber fair in the German Migration Debate (2013-2017)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ines Mergler; [2018]
  Nyckelord :Culture of Fear; Critical Discourse Analysis; Germany; Political Talk Show; Migration; Political Discourse; Politics of Fear; Refugee Crisis; Sociology of Fear; ;

  Sammanfattning : Fear is a challenge for European democracies today that is discussed in the same breath as rising populism and anti-immigrant speech. However, it seems that fear has also become a defining principle for Western (post)modern society in many other areas of life. LÄS MER

 5. 5. Vilken konfatyp är du? : den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Enochsson; [2018]
  Nyckelord :svenska kyrkan; individualisering; ritualer; postmodern; senmodern; religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen, med titeln "Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle", är författad av Marcus Enochsson vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, under vårterminen 2018. Uppsatsen består av en fallstudie, i form av en analys av Svenska kyrkan Västerås’ webbplats. LÄS MER