Sökning: "Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 7690 uppsatser innehållade ordet Safety.

 1. 1. Detecting inconsistencies of safety artifacts with Natural Language Processing Bachelor of Science Thesis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Xuni Huang; [2023-01-09]
  Nyckelord :Inconsistencies; Safety-critical systems; Natural language processing; Classification;

  Sammanfattning : This paper investigates a method that helps detect inconsistencies between safety-critical systems’ textual safety artifacts that safety cases rely on by involving NLP techniques. A design science research study was conducted in three iterations. I evaluate the method by conducting different experiments. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 3. 3. Människors privatliv eller samhällets säkerhet - vad är viktigast? : En idéanalys om liberalismens syn på hemliga tvångsmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Roberta Bucei; [2023]
  Nyckelord :Idea analysis; secret coercive measures; liberalism; freedom; integrity; Idéanalys; hemliga tvångsmedel; liberalism; frihet; integritet;

  Sammanfattning : This essay aims to find out how the five values of liberalism view the law on secret room wiretapping and the law on secret wiretapping of electronic communications. The method used to achieve the purpose of the study is an idea analysis in descriptive and explanatory form. LÄS MER

 4. 4. Improved Modelling For Oxidation Of Zircalloy Fuel Cladding Tubes In PWRs

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Rafaël Bellachia; [2023]
  Nyckelord :Nuclear Engineering; Corrosion; Zircalloy; PWR; Nuclear Fuel; Kärnteknik; Korrosion; Zircalloy; PWR; Kärnbränsle;

  Sammanfattning : The fuel cladding is an essential component in the defence-in-depth strategy for nuclear safety. Its integrity and durability are therefore critical for maintaining acceptable safety conditions. However, the integrity of the cladding can be compromised during normal operation due to corrosion and hydriding. LÄS MER

 5. 5. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER