Sökning: "Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 6965 uppsatser innehållade ordet Safety.

 1. 1. Undersökning av ledarkonstruktion vid bränsletest : Teoretisk konceptframtagning av ledarkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sebastian Skans; [2022]
  Nyckelord :bränslestavar; critical heat flux; departure from nucleate boiling; kärnkraft; värmeledning;

  Sammanfattning : In nuclear power plants, during operation at high temperatures, there can occur a steam build-up around the fuel rods at an increasing rate. This inhibits the water’s effectivity in removing heat from the rods. When this occurs and reaches a critical point, the temperature in the fuel rods surges, which can lead to them being damaged. LÄS MER

 2. 2. En litteratur- och intervjustudie om ansvaret för ett tillfredställande brandskydd hos de med Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASiH.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Norbäck; Molly Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Fire; fire safety; fire engineering; laws; Brand; teknik; brandskydd; brandsäkerhet; myndigheter; ansvar; lagar; brandingenjör; räddningstjänsten; branddimensionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskornas perspektiv på hög arbetsbelastning, patientsäkerhet och arbetsbelastning : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fidan Yalcinkaya; Dilan Yalcinkaya; [2022]
  Nyckelord :Hög arbetsbelastning; patientsäkerhet; arbetsrelaterad stress och sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress upplevs påfrestande bland sjuksköterskor på grund av de arbetsuppgifter som ökar i högre grad och resurser som inte är tillräckliga för att nå kraven i arbetet. Detta kan resultera i att misstag uppstår i arbetet och leda till en ökad negativ påverkan på patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER

 5. 5. Att kunna vara sig själv och vara okej med det

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Abrahamsson; [2021-10-14]
  Nyckelord :Psykologisk säkerhet; psychological safety; tillit; learning zone; sårbarhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet psykologisk säkerhet samt att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika verksamheter. LÄS MER