Sökning: "Gothenburg"

Visar resultat 1 - 5 av 1729 uppsatser innehållade ordet Gothenburg.

 1. 1. Understanding The Startup Studio Incubation Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maximilian Hamida; [2020-10-15]
  Nyckelord :entrepreneurship; entrepreneurs; startups; startup ecosystem; startup support organisation; startup studio; startup factory; startup foundry; venture builder; builder studio; venture studio; investor studio; company builder; tech studio; studio incubator; incubation business model; venture factory; startup accelerator; startup incubator; Gothenburg; Sweden;

  Sammanfattning : Over the past few years, thanks to the rise of a substantial figure of startup unicorns including: DollarShave Club, Zalando, Jumia, DeliveryHero and HelloFresh , “ Startup Studios ” have emergedvigorously into the startup scene, as a vital incubation tool to support startups and promoteentrepreneurship. However, due to the infancy of the startup studio incubation model, the divergencein the way each startup studio organizes itself, and the lack of academic research regarding startupstudios, the concept of the startup studio incubation model has always been blurry, indistinct andconfusing. LÄS MER

 2. 2. MOSIPPA (Pulsatilla vernalis) Att föröka en hotad art ex-situ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Norrman; [2020-09-16]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Ex situ; In situ; Propagation; Horticulture; Nature Conservation; Garden Conservation; Biodiversity; Threatened species;

  Sammanfattning : The purpose of my research has been to collect and report the propagation method around the threatened species Spring pasque flower (Pulsatilla vernalis), and to form a template for what a propagation manual could look like. The material was collected at the Gothenburg Botanical Garden and at Remmene shooting range in Vårgårda. LÄS MER

 3. 3. Vad görs för att lösa bostadsbristen i våra storstäder? En jämförande studie om bostadsförsörjningsarbetet i Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lars Gimborn; [2020-09-14]
  Nyckelord :Bostadsbrist; bostadspolicy; bostaden som universell rättighet; social housing; Housing shortage; housing policy; housing as a universal right; social housing;

  Sammanfattning : This dissertation is about how two of Sweden’s largest cities are working to resolve the housing crisis. The study focuses on the ways in which the municipal governments have responded to the clarification of their delegated housing responsibility which was issued in 2013 by examining their housing policies and activities during the period 2014 to 2019. LÄS MER

 4. 4. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 5. 5. Kan återvinningsbeteende förklaras?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josefine Olsson; Mattias Öhrn; [2020-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last century, increasing attention has been put on the importance to recycle. Several studies have investigated underlying factors that seems to correlate with this type of proenvironmental behavior. LÄS MER