Sökning: "liquid modernity"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden liquid modernity.

 1. 1. Filling the Void: Investigating the Impact of The Digital Society on Generation Z’s Relationships

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joana Gama Filho; Melanie Hopkins; [2018]
  Nyckelord :Critical Studies; Consumer Culture Studies; Postmodernism; Internet; Love; Interpersonal Relationships; Social Media; Dating Apps; Tinder; Digital Society; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to contribute to the knowledge about Generation Z in the consumer society context, through a critical investigation of the possible negative impacts of the internalization of the consumerist mentality within the digital capitalist society. This is relevant since such internalization could interfere with the capacity of individuals to maintain long-term relations and influences their overall wellbeing through the stimulation of anxiety, loneliness, sense of inadequacy, and fleeting actions, among others. LÄS MER

 2. 2. “This is who I am, this is what I do. This is the Freedom I have” - A Qualitative Study of How Marketing Freelancers Perceive and Practice Personal Branding

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Jaakkola; Rachelle Jonkman; [2018]
  Nyckelord :Personal Branding; Freelancers; Freelance Economy; Liquid Modernity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how marketing freelancers perceive personal branding and how they practice it. Both offline and online environments for practicing personal branding have been included. LÄS MER

 3. 3. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Mirror, mirror on the wall… -en kulturanalytisk studie av hur folksagor återberättas i vår tid utifrån exemplet Snövit och de sju dvärgarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kristin Johansson; [2015-01-02]
  Nyckelord :fairy tale; Snow White; retelling; narratology; liquid;

  Sammanfattning : This essay examines two modern retellings of the classic fairy tale of Snow White and the seven dwarfs in the version of the brothers Grimm. By analyzing the differences in the modern version to the more original one my aim is to be able to see how these objects of popular culture are affected by the type of society they are created within. LÄS MER

 5. 5. "Mer bio än bibliotek" : Klassifikation och medieuppställning i det senmoderna samhället

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Max Elnerud; [2014]
  Nyckelord :Modernism Aestethics ; Postmodernism; Classification; Library users; modernitet; postmodernism; klassifikation; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : This case study examines the new media presentation system in Alby public library. The aim is to explore if the contemporary Zeitgeist, wich according to the sociologist Zygmunt Bauman, could be described as liquid modernity, has affected how the system was formed. LÄS MER