Sökning: "drivkrafter"

Visar resultat 1 - 5 av 1137 uppsatser innehållade ordet drivkrafter.

 1. 1. Så säg mig, var är Povel, vänner? Hur kan jag utvecklas som musikalartist genom att sceniskt undersöka artisten Povel Ramels konstnärskap?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Gälsing; [2023-02-20]
  Nyckelord :musikal; revy; Povel Ramel; Knäppupp; skådespeleri; scenisk; gestaltning; komedi; humor; imitation; blues; musik;

  Sammanfattning : I år är det i år 100 år sedan artisten Povel Ramel föddes. Till hundraårsjubileet skapade jag en föreställning där jag gestaltade och tolkade Povel och hans musik. I mitt självständiga arbete har jag specifikt valt att undersöka Povel Ramels sceniska utryck när han framför sitt eget material. LÄS MER

 2. 2. Impact of organisational characteristics on carbon accounting and reporting: A study of Swedish organisations’ scope 3 reporting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Clara Myhrman; [2023]
  Nyckelord :Scope 3 reporting; carbon accounting; value chain emissions; organisational characteristics; Scope 3 rapportering; koldioxidredovisning; värdekedjans utsläpp; organisatoriska egenskaper;

  Sammanfattning : The practice of producing and publishing sustainability reports that include carbon accounting has become common for companies and organisations to communicate their sustainability performance. The GHG Protocol publishes the most widespread standards for carbon accounting following a methodology approach consisting of scope 1, 2, and 3 emissions where scope 3 emissions constitute the biggest share for most organisations. LÄS MER

 3. 3. Drivers of Institutional ESG Investing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lars Sjöbom; [2023]
  Nyckelord :ESG; ESG investments; Financial Institutions; Banks; Institutional investors; Sustainability; EU Taxonomy; ESG; ESG investeringar; Finansiella institutioner; Banker; Institutionella investerare; Hållbarhet; EU taxonomi;

  Sammanfattning : This study analyzes the factors that influence environmental, social, and governance (ESG) investments in the Nordic region from the perspectives of institutional investors. The study aims to understand key drivers of ESG investments for institutional investors. LÄS MER

 4. 4. Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Förare; Hanna Bielke; Sara Slättberg; [2023]
  Nyckelord :Intention-beteende gap; Theory of Planned Behavior; Hållbar klädkonsumtion; Barriärer; Second hand; Upcycling; Köpprocessen; Konsumentbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft Seminariedatum: 11-01-2023 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i Marknadsföring, Kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Hanna Bielke, Ellen Förare och Sara Slättberg. Handledare: Lars Carlman. LÄS MER

 5. 5. Hur Private Equity utformar styrelsen i portföljbolag för att arbeta med ESG

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Lineborn; Henrik Buhlin; Samuel Hörberg Delac; [2023]
  Nyckelord :Private Equity; Styrelse; ESG; Portföljbolag; Resource Dependence Theory; Expertis; Interlocking;

  Sammanfattning : Ökade krav på företags hållbarhetsrapportering och investerare som ställer krav på implementering av ESG-kriterier i Private Equity-fonder är drivkrafter för Private Equity-företag att arbeta med ESG. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur tre nordiska Private Equity-företag utformar styrelsen i portföljbolagen för att arbeta med ESG. LÄS MER